Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro erbjuder samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer.

Samtal för par och familjer

Det är inte alltid så lätt att leva i en relation. Ibland blir påfrestningarna för stora för att hantera eller lösa på egen hand. En del par bryter upp från sin relation eller så kämpar man på men samtalet har tystnat och gemenskapen har ersatts av rutin. Till oss kan ni komma när ni som par har samlevnadsproblem och behov av att utveckla er relation eller har hamnat i andra svårigheter. Vi tar också emot er när det är problem med andra nära relationer i eller utanför familjen. Familjerådgivning är en möjlig väg ut ur en kris.

Individuella samtal

Vi tar emot dig när du hamnat i en personlig kris eller har relationella svårigheter och behöver hjälp att bearbeta det. Ett möte med våra familjerådgivare kostar 150 kronor per person och samtalstillfälle. Läs mer om våra samtalsformer.

KOntakta oss genom att Ringa eller e-posta 

Ta kontakt med oss för att reda ut hur du bäst kan få hjälp. Vårt telefonnummer är  019-15 45 45. Om vi inte är på plats möts du av en telefonsvarare som ger dig vidare information. Du kan också e-posta oss på orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se. Om du e-postar, lämna också ditt telefonnummer så att vi kan nå dig.

skicka in din fråga om relationer

Skicka in din fråga om relationer till vår frågespalt på webben. Svaren kan komma att publiceras och du får gärna vara anonym. 

Du måste bo i Örebro Pastorat eller i en ansluten församling

För att vi ska kunna ta emot dig för samtal ska du bo i Örebro pastorat (som innefattar Adolfsbergs, Almby, Edsbergs, Längbro, Mikaels, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri församlingar) eller i någon av våra anslutna församlingar. Vet du inte vilken församling du bor i? Fyll i din adress i sökfunktionen på webben.

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning
Telefon:
019-15 45 45
E-post: orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Storgatan 27 B
703 63 Örebro
Hitta hit