Press och medlemskap

Här hittar du nyheter, pressmeddelanden och presskontakter för Svenska kyrkan i Örebro. Du kan också läsa om kyrkoavgiften – och bli medlem!

Pressmeddelanden från Svenska kyrkan i Örebro

Presskontakter

Övergripande kommunikationsfrågor
Kommunikationsstrateg cathrine.gustavsson@svenskakyrkan.se 019-15 45 19.
Kommunikationsstrateg mia.bylander@svenskakyrkan.se, 019-15 45 03.
Kommunikatör cecilia.andersson4@svenskakyrkan.se, 019-15 45 02.
anders.lennartsson@svenskakyrkan.se, kyrkoherde för Örebro pastorat, 019-15 46 09.

Begravningsverksamhet
Kyrkogårdschef daniel.kullman@svenskakyrkan.se, 019-15 46 28

Frågor om Strängnäs stift och biskop Johan Dalman
Pressekreterare marlene.w.antonson@svenskakyrkan.se, 0152-234 70.
svenskakyrkan.se/strangnasstift

Ärkebiskopen, biskopsvigningar och Svenska kyrkan på riksnivå
Svenska kyrkans pressjour på nationell nivå, 018-16 94 75.
svenskakyrkan.se/pressrum
svenskakyrkan.se/kyrkokansliet
svenskakyrkan.se/arkebiskopen

Svenska kyrkans kommunikationskanaler

Häng med oss på Facebook och instagram, i magasinet "Örebro – Mitt i livet" och på webben.

Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Bli medlem!

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan Örebro pastorat. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan bidrar till kyrkans verksamhet genom kyrkoavgiften. Hur mycket varje medlem betalar beror på två faktorer: var man bor och vilken inkomst man har.

Om du lämnar Svenska kyrkan

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet.