Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Angående Covid 19

Vi håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att både familjerådgivningens personal och besökare stannar hemma vid sjukdom. Detta gäller även lindriga symtom.

____________________________________________________________________

Familjerådgivare