Familjerådgivningen

 

Välkommen att kontakta oss via sms 073-072 30 16 eller tel 0240-61 18 50.

 

SVENSKA KYRKANS FAMILJERÅDGIVNING LUDVIKA

Svenska kyrkans Familjerådgivning är till för alla som har problem i sina nära relationer till exempel:

- För er som är gifta eller sammanboende
- För er som är skilda eller på väg att skiljas
- För dig som har det svårt efter en separation
- För dig som har svårigheter i kontakt med dina närmaste

Familjerådgivningen finns också för dig när du/ ni har sorg
Familjerådgivningen har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när dessa frågor kommer upp i samtalen är familjerådgivaren beredd att tala om dem.

Du kan komma som

- par
- familj
- enskild

Familjerådgivningen har sekretess
Inga journaler förs
Du kan vara helt anonym
Samtalen är kostnadsfria
 

I år fyller vår Familjerådgivning 60 år. 

 
Telefon: 0240 - 61 18 50
sms: 073-072 30 16