Foto: Linda Mickelsson/IKON

Svenska kyrkans familjerådgivning

Behöver ni som familj någon att prata med?

I Linköpings domkyrkopastorat finns också Svenska kyrkans familjerådgivning. Svenska kyrkans familjerådgivning erbjuder samtal om svårigheter som kan uppstå i relationen till en partner eller annan närstående. Samtalen kan fungera vid kriser men också förebyggande. Samtalen erbjuds par, familjer och ensklida över 18 år. 

Enskilt samtal á 45 minuter. 

Par- och familjesamtal á 90 minuter. 

Konstnad: 200kr/samtal. 

Plats: Badhusgatan 10 eller digitalt via länk. 

Tid: Bokningar görs via jennie@ferlinpsykoterapi.se