Två godishjärtan ligger på ett bord.

Familjerådgivning

Kyrkans familjerådgivning vill möta dig just där du befinner dig. Vi erbjuder terapeutiska samtal i en lugn, avskild miljö för dig som upplever någon form av samlevnadsproblem.

Vi vänder oss till par, enskilda och familjer som på olika sätt har svårigheter i sina relationer. 

Familjerådgivningen erbjuder:

- Möjlighet att bearbeta och hitta nya förhållningssätt till den rådande situationen.
- Möjligheten att skapa en konstruktiv och ändamålsenlig kommunikation.
- Möjlighet att förstå och uttrycka känslor och behov, samt få en större förståelse för relationen i sin helhet.

Samtalen sker under tystnadsplikt och sekretess och vi för inga journaler. Det finns möjlighet att vara anonym.

Kyrkans familjerådgivning välkomnar alla, oavsett bakgrund och livsåskådning. Kostnaden per samtal är 300 kr (möjlighet finns till reducerad avgift).

Vår familjerådgivare heter Mats Enelius, familjerådgivare, beteendevetare och leg. psykoterapeut. Vidareutbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT) och sexologi.

Information och tidsbeställning
Mats Enelius, familjerådgivare.
Tfn: 08-511 862 36
mats.enelius@svenskakyrkan.se