Foto: Alex och Martin IKON Karlstads pastorat

Kyrkans familjerådgivning

Familjerådgivningen är till för familjer, par och enskilda med samlevnadsproblem, kriser och konflikter.

Så här kan det vara:
> Vi har svårt att prata med varandra.
> Det är för mycket bråk och gräl hemma.
> Någon av oss har träffat en annan.
> Svartsjuka skadar förhållandet.
> Jag funderar på skilsmässa.
> Det sexuella samlivet fungerar inte bra.
> Det är svårt att vara förälder - styvförälder.
> Kris efter skilsmässa eller nära anhörigs död.
> Var tog känslorna vägen?
> Vi är inte överens om det praktiska och ekonomiska.
> Vi/jag har konflikter med barn, föräldrar eller släkt.

Samtal är en möjlighet

Familjerådgivning innebär:
* att i lugn och ro få samtala med varandra om det som känns svårt.
* att öppna låsta positioner.
* att tillsammans med familjerådgivare finna vägar till förändring.
* en möjlighet att öka förståelsen för egna/andras värderingar och livsåskådning.

Hur går det till?

Ni ringer själva och beställer tid hos familjerådgivningen. Vi träffas för ett första samtal och därefter bestämmer vi tillsammans fortsättningen. Ett samtal kostar 120 kronor.

Vilka är vi?

Vi är familjerådgivare med olika grundutbildning. Vi är också psykoterapiutbildade och specialiserade på relationer.
Som kyrkans familjerådgivare har vi också utbildning och beredskap att samtala om livsåskådningsfrågor.
Elisabet Flyman och Åse Bernling 

Sekretess

Vi har sträng sekretess och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.
Ring gärna om ni vill veta mer!

Övrigt

Handledning/konsultation
Vi erbjuder även handledning och konsultation till yrkesverksamma personer inom svenska kyrkan, kommuner, landsting och andra verksamheter, som sysslar med människovårdande yrken.

Föreläsningar/utbildningar
Vi föreläser också för såväl allmänhet som professionella!

Kontakta familjerådgivningen

Välkommen att beställa tid!

Tfn. 054 - 14 14 21 eller
e-post: karlstad.familjeradgivningen@svenskakyrkan.se

När vi inte har möjlighet att svara är telefonsvarare på, så att du kan lämna ett meddelande.

Besöksadress: Västra kyrkogatan 3, plan 2 , Karlstad