En livboj på en brygga vid vattnet.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som har problem i någon av dina nära relationer. Det kan handla om såväl parrelationer som relationen till barn, föräldrar eller andra närstående. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

Familjerådgivningen hos Svenska kyrkan Växjö är öppen för alla i Växjö kommun. Det kan vara par, familjer och ensamstående som har problem i sina nära relationer. Mottagningen har en särskild beredskap att möta existentiella frågeställningar och är en resurs i kyrkans olika verksamheter.

Familjerådgivningens huvudsakliga arbete är det professionella samtalet med par som har svårigheter. Liksom förebyggande arbete med föreläsningar i olika sammanhang, t ex möter vi föräldrar i barnavårdscentralernas olika föräldragrupper.

Familjerådgivare

Det finns en anställd familjerådgivare i Svenska kyrkan Växjö. Tini Berg är socionom och legitimerad psykoterpeut med inriktning mot relationell psykoanalys och vidareutbildad i olika terapeutiska metoder. Tini har lång erfarenhet av relationsbehandling inom vuxenpsykiatrin samt av familjerådgivning och psykoterapi. Svenska kyrkans familjerådgivare har tystnadsplikt och för inga journaler.

Boka tid

För information och tidsbeställning når du familjerådgivningen på telefonnummer 0470-70 48 35 under följande telefontider:

Tisdag och torsdag kl 10.00-11.00

Enda sättet att erhålla tid är att själv ringa och beställa. Varje besök kostar 300kr.

Hitta hit

Du hittar familjerådgivningen på plan 3 i Domkyrkocentrum, Gymnasiegränd 1A (ingång vid Karolinerhuset), Växjö.