Svenska kyrkans familjerådgivning

Hit kan du vända dig om du behöver någon att tala med vid de svårigheter eller kriser som kan uppstå i våra nära relationer. Vi erbjuder samtal för par, familjer och enskilda över 18 år.

Samtalen kan handla om relationssvårigheter, hur man kan leva som par tillsammans på ett bättre sätt, om man har konflikter eller om man behöver bearbeta en skilsmässa.

Det kan också handla om tro och existentiella frågor som uppstår i samband med svårigheter i relationen.

Ibland kan det handla om att hantera en skilsmässa på bästa sätt, inte minst med tanke på barnen.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar på familjerådgivningen har tystnadsplikt och vi för inga journaler. Du kan få vara helt anonym om du vill det.

Vårt upptagningsområde

  • Svenska kyrkan i Umeå
  • Bygdeå - Robertsfors församling
  • Holmsund församling
  • Sävar församling
  • Vindeln församling
  • Hörnefors församling
  • Nordmaling församling 

Kontakta oss

För frågor och för att ställa sej på kö för samtal, ring vår bokning på telefon 090-200 25 35.
Telefontid; måndagar kl 14.30–16 00 och torsdagar kl 10.30 och 12.00.

Kostnad: 150 kr för enskilda/samtal och 200 kr för par/samtal.
Avgiften betalas med swish på plats. Om du inte har swish, får du en räkning vid besöket.

Besöksadress: Skolgatan 75 2 tr, Umeå (i Församlingsgården). 
Se en karta >

Vi jobbar på familjerådgivningen

Elisabet Jonsson

Elisabet Jonsson

Svenska kyrkan i Umeå

Auktoriserad socionom, Auktoriserad familjerådgivare

Annika Deverud

Annika Deverud

Svenska kyrkan i Umeå

Leg psykolog, Familjerådgivare