Svenska kyrkans familjerådgivning

Välkommen till en plats där du får prata om det som känns svårt i en relation. Samtalen syftar till att öka förståelse och finna vägar till förändring.

Till familjerådgivningen kan par, familjer och enskilda över 18 år komma. För dig som är 13-25 år finns möjlighet att komma till samtalsmottagningen P.S.UNG.  

Samtalen kan handla om relationssvårigheter. Hur man bättre kan leva tillsammans som par. Sätt att hantera en skilsmässa, inte minst om det finns barn. Det kan också handla om tro och existentiella frågor som uppstår i samband med svårigheter i relationen.

Vi respekterar varje människas förhållningssätt till livet oavsett etnicitet, sexualitet, könsidentitet, religion eller livsåskådning.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar på familjerådgivningen har tystnadsplikt och vi för inga journaler. Du kan vara helt anonym om du vill det.

Ingrid Eriksson och Elisabet Jonsson. Foto: Lina Eriksson

Vi jobbar på familjerådgivningen

På familjerådgivningen möter du Ingrid Eriksson, psykolog eller Elisabet Jonsson, socionom. 

Vi arbetar utifrån metoden Emotionell fokuserad terapi (EFT). I EFT försöker vi att upptäcka och tydliggöra negativa samspelsmönster som det kan vara lätt att fastna i. Vi försöker hjälpa till med att se vad som behöver förändras så att samspelet fungerar bättre. Målet är att bli begripliga för varandra så att var och en kan få det den behöver i relationen för att känna sig trygg.  

Vårt upptagningsområde

Här kan du hitta vilken församling du bor i >

  • Svenska kyrkan i Umeå
  • Bygdeå - Robertsfors församling
  • Holmsunds församling
  • Sävar-Holmöns församling
  • Vindelns församling
  • Hörnefors församling
  • Nordmalings församling 

Kontakta oss

För frågor och att ställa sig i kö, ring 090-200 25 35.
Telefontid: helgfria tisdagar och torsdagar kl 8.30-9.30

Kostnad: 150 kr för enskilda/samtal och 200 kr för par/samtal.
Avgiften betalas med swish på plats. Om du inte har swish, får du en räkning vid besöket.


Besöksadress:
 Skolgatan 75 2 tr, Umeå (i Församlingsgården). 
Se en karta >

Vi är certifierade genom Regnbågsnyckeln, en hbtq-märkning för en mer inkluderande kyrka. 

Du kanske också är intresserad av

Enskilda samtal om livets alla frågor

Ibland kan livet kännas tungt. Men det finns alltid hopp. Någon att prata med. Enskilda samtal är kostnadsfria och kan även genomföras via telefon och digitala kanaler.

gräs med dagg och i bakgrunden bryter solen genom molnen

Samtalsgrupper vid sorg

Att mista en närstående kan väcka starka känslor och många tankar. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor med andra i samma situation.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om Svenska kyrkan i Umeås verksamhet?