Foto: Magnus Aronson

Familjerådgivningen

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som känner svårigheter i nära relationer. Familjerådgivningen drivs i S:t Lukas Dalarnas regi, och har sin mottagning mitt i Falun.

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro

Kanske har vi svårt att tala med varandra i relationen, vi undrar vart känslorna tagit vägen, vi bråkar ofta, en av oss har träffat en annan. Någon av oss kanske har varit otrogen, det sexuella samlivet fungerar inte. Vi funderar på att skiljas, vi är i kris efter en skilsmässa, det är svårt att vara förälder eller styvförälder eller en närstående har dött.

Du måste inte vara troende för att söka hjälp

Kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när dessa frågor kommer upp i samtalen är familjerådgivaren beredd att tala om dem.

Samtalen sker under sekretess

Familjerådgivningens medarbetare har tystnadsplikt och för inte journal. Du kan därför vara helt anonym om du vill.

Familjerådgivarna har gedigen kompetens

Vi är utbildade socionomer, präster eller psykologer med fortbildning inom psykoterapi, par- och familjerådgivning och livsåskådningsfrågor.

Svenska kyrkans familjerådgivning i Falun drivs i S:t Lukas Dalarnas regi

Verksamheten finansieras av Svenska kyrkan Falun och Svärdsjö-Envikens-Sundborns pastorat och betjänar framför allt dem som bor och vistas där.

Bor du i någon av följande församlingar kan du söka hjälp hos S:t Lukas familjerådgivning: Aspeboda, Grycksbo, Falu Kristine, Stora Kopparbergs, Vika-Hosjö, Svärdsjö, Enviken och Sundborn.

Tidsbeställning och information

Tel. 023-70 50 44

Avgift: 300 kr för par/familj och 150 kr för enskild per tillfälle.

Besöks- och postadress

Gruvgatan 2, 3 tr, 791 62 Falun (mitt emot Folkets Hus).

S:t Lukas Dalarna