Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjerådgivningen

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer. Familjerådgivningen drivs i S:t Lukas Dalarnas regi i Falun.

Familjerådgivningen vänder sig till er som är gifta eller sammanboende, till er som är skilda eller på väg att skiljas, till dig som har gått igenom en separation och till dig som har svårigheter i kontakten med dina närmaste.

Det kan finnas många skäl till att vilja tala med någon i lugn och ro

Kanske har vi svårt att tala med varandra i relationen, vi undrar vart känslorna tagit vägen, vi bråkar ofta, en av oss har träffat en annan. Någon av oss kanske har varit otrogen, det sexuella samlivet fungerar inte. Vi funderar på att skiljas, vi är i kris efter en skilsmässa, det är svårt att vara förälder eller styvförälder eller en närstående har dött.

Du måste inte vara troende för att söka hjälp

Kyrkans familjerådgivning har respekt för varje människas tro och livsåskådning. Om och när dessa frågor kommer upp i samtalen är familjerådgivaren beredd att tala om dem.

Samtalen sker under sekretess

Familjerådgivningens medarbetare har tystnadsplikt och för inte heller journal. Du kan därför vara helt anonym om du vill.

Familjerådgivarna har gedigen kompetens

Vi är utbildade socionomer, präster eller psykologer med fortbildning inom psykoterapi, par- och familjerådgivning och livsåskådningsfrågor.

Svenska kyrkans familjerådgivning i Falun drivs i S:t Lukas Dalarnas regi

Verksamheten finansieras av Falu pastorat och Svärdsjö-Envikens-Sundborns pastorat och betjänar framför allt dem som bor och vistas där.

Tidsbeställning och information

Tel. 023-70 50 44

Avgift: 200 kr för par/familj och 100 kr för enskild per tillfälle.

Besöks- och postadress

Gruvgatan 2, 3 tr, 791 62 Falun (mitt emot Folkets Hus).

Hämta information om Svenska kyrkans familjerådgivning som pdf klicka här

S:t Lukas Dalarna