Foto: Mats Mickelsson/Ikon

Familjerådgivningen

Välkommen till Svenska kyrkans familjerådgivning i Kalmar.

Har du problem i någon nära relation? Då är du eller ni välkomna till Svenska kyrkans familjerådgivning i Kalmar. I dagsläget är det digitala samtal vi kan erbjuda. Ofta kan samtalsstöd vara till hjälp för att förstå och förändra.

Vi är till för dig eller er som är gifta, sambo, skilda, på väg att separera, ensamstående, föräldrar, vuxna barn eller vänner. Vi kan prata om vilken sorts nära relation som helst. Vi ser gärna att ni kommer tillsammans, men ibland vill inte den ena parten eller det är inte möjligt, och då går det också bra att komma ensam.

Så här kan det vara:

  • Vi har svårt att prata med varandra
  • Det är mycket bråk och gräl hemma
  • Någon av oss har träffat en annan
  • Svartsjuka skadar förhållandet
  • Ena parten vill skiljas
  • Det sexuella samlivet fungerar inte bra
  • Det är svårt att vara förälder/styvförälder
  • Kris efter skilsmässa eller nära anhörigs död
  • Vart tog känslorna vägen?
  • Vi får inte ihop familjens livspussel

Vad går det ut på?

Många samtal handlar om att släppa invanda mönster, och våga sätta ord på tankar och känslor som varit svåra att uttrycka. Det viktigaste är nästan alltid att reda ut gamla roller och låta båda parter i en relation bli individer igen.

Är det något religiöst?

Påverkas din tro eller syn på livet av problemen, så kan vi självklart prata om det. Samtidigt behöver du inte vara troende eller medlem i Svenska kyrkan för att höra av dig. Familjerådgivningen har respekt för varje människas livsåskådning och identitet. På samma sätt går inte familjerådgivning ut på att ta ställning för den ena parten.

Så alla är välkomna?

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna och bekostas av Kalmar pastorat. För att vi ska kunna ta emot dig för samtal behöver du därför bo i någon av dessa församlingar, eller i någon av de anslutna grannförsamlingarna.

Vet du inte vilken församling du bor i?
På följande länk så kan du söka fram din hemförsamling https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

Har ni sekretess?

Familjerådgivare har en särskilt sträng tystnadsplikt och för ingen journal över samtalen.

Du får vara helt anonym.

Vad kostar det och hur många gånger träffas man?

Vi tar en besöksavgift som är subventionerad av Svenska kyrkan: 200 kronor per samtal.

Ibland räcker det att träffas en enda gång, ibland behövs några samtal eller att ses under en längre period.

Detta kommer vi gemensamt överens om.

E-post: kalmar.familjeradgivningen@svenskakyrkan.se