Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Organisation

De fem församlingarna i Kalmar kyrkliga samfällighet övergår från och med 1 januari 2014 ett pastorat. Varje församling i pastoratet kommer då att få ett församlingsråd i stället för tidigare kyrkoråd.

Svenska kyrkan har tagit ett nationellt beslut att utforma en struktur som ger bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift. För Kalmar pastorat innebär det förändringar i förtroendemannaorganisationen.

Efter valet har kyrkofullmäktige utsett ett kyrkoråd som ska verka som styrelse för hela Kalmar pastorat. Kyrkofullmäktige har också utsett ett församlingsråd i varje församling.