Foto: Anna Winberg Sääf

Organisation/förtroendevalda

Kalmar pastorat består av fem församlingar: Kalmar domkyrkoförsamling, S:t Johannes församling, Heliga Korsets församling, S:ta Birgitta församling och Två Systrars församling. Kyrkorådet arbetar för hela pastoratet, och varje församling har ett eget församlingsråd.

Svenska kyrkan tog för några år sedan ett nationellt beslut om att utforma en struktur som skulle ge bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift. Det innebar att Kalmar kyrkliga samfällighet blev Kalmar pastorat.

I pastoratet utser kyrkofullmäktige efter kyrkovalet ett kyrkoråd som ska verka som styrelse för hela Kalmar pastorat. Varje församling har ett församlingsråd. 

Församlingsråden väljs för två år, och alla som är medlemmar i Svenska kyrkan i Kalmar och över 18 år kan nominera kandidater inför församlingsrådsvalen och själva bli nominerade.