Foto: Robert Woeger, unsplash

Familjerådgivning

Har du problem i en nära relation? Då är du, eller ni, välkomna att träffa en familjerådgivare hos oss. Ofta kan samtalsstöd hjälpa dig eller er att förstå och förändra. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Kyrkans familjerådgivning Österåkers pastorat

Familjerådgivningsarbetet har sin tyngdpunkt i samtal med par och olika familjekonstellationer vid relationssvårigheter.

Familjerådgivningsarbetet är en undersökande och bearbetande process. Under det första samtalet formulerar ni tillsammans med familjerådgivaren de frågor och problem som behöver bearbetas. I arbetet med par och familjer handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter med mera. Målet är att erbjuda vägledning och hjälp till en förbättrad förståelse av relationen och möjlighet att pröva sig fram till olika problemlösningar.

På Svenska kyrkans familjerådgivning finns också kunskap och utrymme för de som önskar att tala om vilken betydelse tro och livsåskådning kan ha för parets, familjens och de närståendes relationer. Kyrkans familjerådgivning är till för alla som har svårigheter i sina nära relationer oavsett etnicitet, religion, livsåskådning eller sexuell läggning. En av våra terapeuter är HBTQ-certifierad.

Vi har inte möjlighet att ta emot personer under 18 år.

Vi som arbetar här har utöver vår mångåriga erfarenhet som familjerådgivare erfarenheter från terapeutiskt arbete inom primär- och specialistvård, kriminalvård samt socialtjänst. Vi är auktoriserad familjerådgivare eller legitimerad psykoterapeut.

Anonymitet/tystnadsplikt

En familjerådgivare får enligt lag inte föra journal. Ni har möjlighet att vara anonym och vi har sträng sekretess.

Man kan komma en gång för ett rådgivande samtal eller på flera regelbundna samtal under en längre period. Tillsammans med familjerådgivaren kommer ni/du överens om arbetsformer och vad som kan vara målet för samtalen.

Besöksavgift

Boende i Österåkers kommun betalar 425 kr (90 min) och behöver en rekvisition som finns att hämta i Alceahusets kundcenter (bottenvåningen), deras öppettider är måndag–torsdag kl. 08.00–17.00 och fredag kl. 08.00–15.00. Boende i Täby kommun betalar 400 kr/samtal (90 min). Boende i Norrtälje kommun betalar 325 kr (60 min). Boende i Vallentuna kommun betalar 350 kr (90 min). Möjlighet till reduktion av egenavgift kan finnas om betalningsförmågan är nedsatt/saknas.

Boende i övriga kommuner betalar 1600 kr/samtal (90 min).

Avboka tid på telefon: 08-540 845 25 eller mejla: osteraker.familjeradgivningen (a) svenskakyrkan.se

Det går bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. Vid återbud, uppge vilken familjerådgivare du skulle ha träffat samt ange vilken dag och tid återbudet gäller. Kom ihåg att uppge ditt eget namn.

Vid avbokning senare än ett dygn före debiteras full avgift.

Kontakt

För att komma i kontakt, vänligen fyll i formuläret längre ner på den här sidan så ringer vi upp. Det går också bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp. Vi ringer från skyddat nummer och gör tre försök att nå er. Alternativt, ring på någon av våra telefontider måndag 11.00–12.00 eller fredag 11.00–12.00.

Telefonnummer: 08-540 845 25

Handledning

Vi erbjuder handledning till enskilda personer och grupper som arbetar inom olika typer av människoinriktade arbeten, som vård, skola och olika omsorgsverksamheter. Vi som handleder är legitimerad psykoterapeut, eller handledarutbildad med lång erfarenhet av att handleda inom flera olika områden.

Kostnad för handledningsuppdrag är: 1000 kr exklusive moms/45 min, 1350 kr exklusive moms/60 min. Möjlighet finns att skräddarsy utbudet efter behov.

Handledning syftar till att öka yrkeskompetensen hos de handledda vilket leder till att kvaliteten på det arbete som utförs ökar. Professionen stärks och förmågan att möta krävande arbetsuppgifter utan att ta skada ökar. De handledda får också verktyg att sätta gränser för sin egen arbetsinsats och hjälp att hantera stress. Vi kan erbjuda handledning för såväl anställda som chefer. Genom olika metoder får man en effektiv och verkningsfull handledning och genom reflektion ges de handledda möjlighet till nya perspektiv. Samtal under handledning är konfidentiella.

Ofta sker handledning i grupp vilket innebär att man får tillgång till gruppens samlade kunskap. Handledaren arbetar med att skapa ett tryggt klimat så att alla i gruppen kan komma till tals. Handledning kan också ske enskilt. Genom enskild handledning får den anställde möjlighet till stöd, rådgivning och vägledning i olika situationer relaterade till arbetet.

För kontakt, se ovan under ”Kontakt”.

Det är vi som arbetar med familjerådgivning i Österåkers pastorat

    Fyll i för att komma i kontakt med Familjerådgivningen. Vi återkopplar så snart som möjligt.