Meny

Familjerådgivning

Har du problem i en nära relation? Då är du, eller ni, välkomna att träffa en familjerådgivare hos oss. Ofta kan samtalsstöd hjälpa dig eller er att förstå och förändra. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym. Rådgivningen är kostnadsfri.

Kyrkans familjerådgivning i Åkersberga

Genom samtal kan problem redas ut och nya lösningar växa fram. Svenska kyrkans utbildade familjerådgivare vänder sig till er som:

• vill hitta nya sätt att utvecklas tillsammans.

• har samlevnadsproblem och behöver hjälp att lösa konflikter i par- och familjerelationen.

• står inför en separation och vill minska de negativa konsekvenserna för alla inblandande och underlätta det fortsatta föräldraansvaret.

• efter en separation behöver stödjande och bearbetande samtal.

• lever i styvfamilj med de särskilda problem som det kan innebära.

 

För att komma i kontakt, fyll i formuläret nedan eller ring tidsbokningen (tel.svarare): 08-540 845 25

Fyll i för att komma i kontakt med Familjerådgivningen. Vi återkopplar så snart som möjligt.