Foto: Magnus Aronson/Ikon

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det kan gälla en parrelation eller förhållandet till andra närstående, som syskon eller föräldrar.  

Familjerådgivning erbjuder professionell hjälp att:

  • kommunicera känslor och behov på ett bättre sätt
  • få en djupare förståelse för sig själv och den andre
  • skapa fungerande relationer efter en separation
  • bearbeta den aktuella situationen och hitta konstruktiva lösningar

Vår kompetens
Vi arbetar i första hand utifrån en psykodynamisk grund. Vår specifika kompetens är parterapi och övrig relationsbearbetning. Vi har dessutom erfarenhet av att möta tros- och livsåskådningsfrågor i samband med relationsproblem, men du behöver inte vara troende för att söka hjälp.

Så går det till
Hos oss finns möjlighet att samtala i en lugn miljö. Med det professionella samtalet som verktyg kan vi erbjuda en trygg plats för reflektion, dialog och terapeutisk bearbetning. Processen tillåts ta den tid den tar, och kan variera från ett enda till en längre serie samtal.

Det är en fördel om ni kommer tillsammans, men vi tar även emot dig som söker ensam. Mottagningen är öppen för alla.

Du kan vara anonym
Vi arbetar under sträng sekretess. Inga journaler förs och den som önskar har möjlighet att vara anonym .

Lång erfarenhet
Svenska kyrkans familjerådgivning i Uppsala grundades redan 1954. Den är en del av kyrkans diakonala arbete att stödja människor i relationssvårigheter och livskriser.

Medarbetare
Arne Damström, legitimerad psykolog, auktoriserad familjerådgivare
Familjerådgivare, föreståndare

Ingela Fransson-Rudström, socionom, familjerådgivare

Kontaktuppgifter till familjerådgivningen hittar du i rutan här intill.