Vad du röstar på

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper.

Flera valsedlar

Tre olika val

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra lokalt, regionalt och nationellt.

Valsedlar

Nomineringsgrupper och kandidater

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.