Vad du röstar på

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper.

Nomineringsgrupper och kandidater

Grupp- och kandidatvisningen innehåller alla nomineringsgrupper och alla kandidater som ställer upp i kyrkovalet. Du söker fram grupper och kandidater som du kan rösta på genom att ange ditt postnummer eller så söker du direkt på församlingen. Det går att söka per nivå (kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige, kyrkomötet).

Sök efter nomineringsgrupper och kandidater