Kontakt

Har du frågor om kyrkovalet kan du kontakta oss via e-post. Svar på många frågor hittar du även här på webbplatsen.

Nomineringsgrupper

Har ni i nomineringsgruppen frågor om till exempel regelverk eller utbildningar, vänd er till ert stifts valhandläggare. 

Har ni frågor om något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system kontakta Svenska kyrkans kanslistöd: via telefon 010-18 19 200 eller epost: kanslistod@svenskakyrkan.se