Flera valsedlar
Foto: Magnus Aronson

Var du röstar

Det är skillnad på att rösta i vallokalen och att förtidsrösta.

Så här röstar du i vallokalen

Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnorna.

Förtidsrösta

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19:e september. Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. 

Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval