Meny

Var du röstar

Det är skillnad på att rösta i vallokalen och att förtidsrösta.

Så här röstar du

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Du kan med andra ord inte förtidsrösta i en vallokal. Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnorna.

Förtidsrösta

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19:e september. Du kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du måste ha med dig ditt röstkort och legitimation. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas.

Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval