Nomineringsgrupper och kandidater

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.

I kyrkovalet väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar nationell, regional och lokal nivå.

De kandidater som blir förtroendevalda har med andra ord fått ett förtroende av väljarna att vara delaktiga, ta ansvar och utveckla helheten i Svenska kyrkan.

Nomineringsgrupper och kandidater ansvarar för sin egen kommunikation med väljarna. Är du intresserad av vad de har för program och åsikter och vad de vill genomföra, kan du kontakta dem direkt. Stift och valnämnder kan ge dig information om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i din valkrets. Du kan också själv söka i grupp- och kandidatvisningen.

Här är de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 

Vad som krävs för att bilda en nomineringsgrupp

För att en grupp som vill delta i valet ska kunna registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som har rösträtt i valet. Till val i församling eller pastorat måste minst 10 personer stödja en ansökan, till stiftet 100 personer och till kyrkomötet 300 personer. Mer information om hur nomineringsgrupper bildas finns på sidorna riktade till nomineringsgrupper. Du kan också kontakta ditt stiftskansli.  

Om du vill kandidera i kyrkovalet

Det är för sent att kandidera till årets kyrkoval, men på webben finns information för den som är intresserad inför kommande kyrkoval. 

Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas:

Det krävs att du (kandidaten) på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du behöver också ge ett skriftligt medgivande om att du ställer upp som kandidat. 

Utöver detta ska du också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. För kyrkomötet gäller dock att du är valbar bara i det stift där du är kyrkobokförd, vilket exempelvis betyder att om du bor i Visby stift kan du inte väljas till att representera dem som bor i Luleå stift.   

Du som kandiderar ska också finnas med på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen. Vissa anställda i Svenska kyrkan kan inte heller väljas, till exempel biskoparna och andra med ledande befattningar. Cirka 33 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val. Det är nomineringsgruppen du kandideras för som måste anmäla dig som kandidat.

Du som vill engagera dig

Det finns fortfarande möjlighet att engagera sig lokalt i ett församlingsråd om församlingen ingår i ett pastorat. Så kontakta din församling/pastorat för att se vad det finns för möjligheter för dig att engagera dig.

Det behövs också många personer som hjälper till som bland annat valförrättare och röstmottagare under valet. Här är det också församlingen/pastoratet som kan informera dig om vilka möjligheter som finns i ditt lokala sammanhang.

Rapport: Fastställda listor 2021-06-07

Nu är grupp- och kandidatförteckningen fastställd för alla valkretsar med ordinarie handläggningstid. I rapporten visas också de valkretsar med förlängd handläggningstid som redan har blivit fastställda. Observera att de fastställda grupp- och kandidatförteckningarna kan överklagas fram till 15 juni (ordinarie handläggningstid) respektive 15 juli (förlängd handläggningstid).

Mindre rättningar av till exempel ålder, stavning av namn och andra kompletterande uppgifter kan ha skett efter att grupp- och kandidatförteckningen blivit fastställd och visas inte i denna förteckning. Dessa rättningar visas dock på valsedeln. Detsamma gäller om en kandidat har avlidit efter att grupp- och kandidatförteckningen har blivit fastställd.

Du kan även använda dig av grupp- och kandidatvisningen där du kan söka efter nomineringsgrupper och se listor på alla kandidater. Det går att söka antingen på postnummer eller på församling och resultaten visar alla nomineringsgrupper på kyrkomötesnivå, stiftsfullmäktigenivå och kyrkofullmäktigenivå, det vill säga, de tre val som du kan rösta till i kyrkovalet. I Kandidatvisningen finns också länkar till nomineringsgruppernas hemsidor.

Nedan finns en sammanställning i pdfformat och excell (över fastställda kandidater).