Nomineringsgrupper och kandidater

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.

 

I kyrkovalet väljs kandidater för kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige, vilket motsvarar nationell, regional och lokal nivå.

De kandidater som blir förtroendevalda har med andra ord fått ett förtroende av väljarna att vara delaktiga, ta ansvar och utveckla helheten i Svenska kyrkan.

Nomineringsgrupper och kandidater ansvarar för sin egen kommunikation med väljarna. Är du intresserad av vad de har för program och åsikter och vad de vill genomföra, kan du kontakta dem direkt. Stift och valnämnder kan ge dig information om vilka nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i din valkrets.

Välkommen att bilda nomineringsgrupp eller kandidera i kyrkovalet.