Nomineringsgrupper och kandidater

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier i de allmänna valen.

Här kommer information att finnas om de nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet.