Valorganisation

Valorganisationen för 2021 finns för nedladdning här.

Valorganisationen etableras för varje kyrkoval utifrån:

 • den indelning av Svenska kyrkan som gäller från och med året efter valåret.
 • det regelverk som gäller enligt Kyrkoordningen.
 • det antal röstberättigade som finns den 1 oktober året före valåret.

Valorganisationen består av:

 • information om var de direktvalda organen ska finnas (valområden).
 • antal mandat, ersättarkvot och utjämningsmandat per valområde vilka valkretsar som hör till varje valområde.
 • antal fasta mandat per valkrets vilka församlingar/pastorat som ingår i vilka valkretsar (valkretsomfattning). ​

I rapporterna Valorganisation 2013, Valorganisation 2017 och Valorganisation 2021 kan du se valorganisationen för respektive val. ​

Valorganisation 2021 (excellfil, 669 kB)

Valorganisation 2017 med korrigerade mandat 2017-09-25 (excelfil, 678 kB)

Valorganisation 2013​​ (excelfil, 198 kB)

Innehållet i rapporterna är uppdelat på tre flikar:

 1. Valområden
 2. Valkretsar 
 3. Valkretsar per församling
  ​​

Valområden

Här listas alla de församlingar, pastorat, stift och nationell nivå som direkta val ska göras eller gjorts till. Listan är sorterad efter 1) namn på det stift valet hör till 2) namn på den enhet val görs till.

I kolumnen Val till visas namnet på den församling, pastorat, stift eller nationell nivå som val görs till.
Uppgiften i kolumnen Mandat avser det totala antalet mandat, det vill säga summan av utjämningsmandat och fasta valkretsmandat.
I kolumnen Ingående valkretsar listas de valkretsar som finns i valet till det kyrkofullmäktige/stiftsfullmäktige/kyrkomöte som redovisas på raden. Om det finns mer än en valkrets listas dessa i bokstavsordning åtskilda med semikolon.

Valkretsar

Här listas varje valkrets som finns en gång. Listan är sorterad efter

 1. namn på det stift valkretsen hör till
 2. namn på den enhet val görs till
 3. valkretsens namn.

I kolumnen Fasta mandat anges de mandat som hör till valkretsen. För kyrkofullmäktige är detta samma antal som det totala antalet mandat (på fliken ”Valområden”).

I kolumnen Ingående församlingar listas alla de församlingar som ingår i valkretsen. Församlingarna listas i bokstavsordning åtskilda av semikolon om de är fler än en. Personer som är medlemmar (och röstberättigade) i de ingående församlingarna är de som röstar fram vilka nomineringsgrupper som ska få valkretsens fasta mandat.

Valkretsar per församling

Här listas varje församling en gång per valkrets den förekommer i, det vill säga med en rad för kyrkofullmäktige, en för stiftsfullmäktige och en för kyrkomötet. Listan är sorterad efter

 1. namn på det stift församlingen hör till
 2. församlingens namn
 3. namn på valkrets som församlingen ingår i.