Foto på en ljusblå vattenkanna i metall där det växer grönt gräs  ur toppen och en skylt som det står GDPR på

Personuppgifter och GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

För kyrkovalet är Trossamfundet Svenska kyrkan gemensamt personuppgiftsansvarig med stift, församlingar som inte ingår i pastorat, och pastorat.

Alla definitioner om personuppgiftsbehandling ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, däribland dataskyddsförordningen (2016/679) och nationella implementeringar.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.

Bild på fyra tärningar i trä som ligger på en tidning. De bildar ordet GDPR.

Personuppgifter nomineringsgrupper

En sammanställning över vad som gäller för nomineringsgrupper.

Personuppgifter kandidater och förtroendevalda

För dig som är förtroendevald och, eller, ställer upp i kyrkovalet som kandidat.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vi delar dina personuppgifter med IT-leverantörer, distributörer av post och tryckerier och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut uppgifter. Vi lämnar då ut sådana uppgifter som följer av beslutet till de myndigheter som efterfrågar dem, t.ex. till polisen. Alla personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen.

Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften endast får lagras. Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (för behandling i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten).