Det här händer efter kyrkovalet

På valdagen stänger vallokalerna kl. 20.00, samtidigt avslutas röstningen i alla de förtidsröstningslokaler som haft öppet under valdagen.

Rösterna räknas - preliminär sammanräkning

Direkt efter att vallokalerna stängts påbörjas arbetet med att räkna rösterna (den så kallade preliminära sammanräkningen). Detta går till på så sätt att man börjar med att räkna rösterna för kyrkomötet och därefter följer räkning av rösterna till stiftsfullmäktige respektive kyrkofullmäktige. Antalet röster stäms av gentemot röstlängden. Därefter öppnas valkuverten och valsedlarna granskas för att sedan sorteras på respektive nomineringsgrupp. Efter sorteringen räknas hur många röster respektive nomineringsgrupp fått och resultatet rapporteras digitalt. Inga personröster räknas vid den preliminära sammanräkningen.

Den preliminära sammanräkningen som görs i vallokalerna är offentlig och ska genomföras utan avbrott till dess att alla röster räknats och resultatet rapporterats in.

Inrapporteringen av resultatet kan följas på svenskakyrkan.se/kyrkoval efter det att vallokalerna har stängt.

Särskilt om förtidsröster

Förtidsröster som har kommit till vallokalen kontrolleras löpande under valdagen. Detta går till på så sätt att man med hjälp av uppgifterna på röstkortet kryssar av personen i röstlängden och lägger valkuverten i respektive valurna. I detta skede skiljs röstkortet från valkuverten vilket innebär att det inte går att koppla ihop några valsedlar med en specifik väljare.

De förtidsröster som lagts i valurnorna kommer sedan att ingå i den preliminära sammanräkningen som görs på valnatten (se ovan). Förtidsröster som inte finns i vallokalen när den har stängt, exempelvis för att en person röstat i en annan del av landet på valdagen, räknas vid den slutliga sammanräkningen som görs av respektive stiftsstyrelse.

Vad som händer efter valdagen

Efter valdagen skickas alla röster från kyrkovalen till respektive stiftsstyrelse som har ansvar för den så kallade slutliga sammanräkningen. Vid den slutliga sammanräkningen kontrolleras och räknas alla röster ytterligare en gång. Även de förtidsröster som inte fanns i vallokalen på valnatten räknas vid detta tillfälle. Nu räknas även personröster.

Den slutliga sammanräkningen är precis som den preliminära sammanräkningen offentlig och respektive stiftsstyrelse anslår tid och plats för denna.

När den slutliga sammanräkningen är klar beror på hur många som deltar i årets kyrkoval och hur många som förtidsröstat. Ett slutligt valresultat uppskattas kunna publiceras månadsskiftet oktober/november.