Värnamo pastorat har ett socialt företag kallat Pelarsalen. Inom verksamheten finns bland annat bageri, butik, verkstad, secondhand och trädgård. Målet med verksamheten är att fler människor ska få möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, växa och återgå till den reguljära arbetsmarknaden. Bilderna är framför allt från Återväxt, som riktar sig till långtidssjukskrivna eller utbrända.
Foto: Emilia Lindstrand /Ikon

Rapporter valresultat

På den här sidan hittar du valresultat från tidigare kyrkoval i nerladdningsbara excelfiler.