Fasta valkretsmandat till kyrkomötet

Så här många fasta valkretsmandat får varje stift till kyrkomötet.

Kyrkostyrelsen har beslutat om följande fördelning:

 • att valkretsen Uppsala stift får 19 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Linköpings stift får 13 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Skara stift får 13 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Strängnäs stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Västerås stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Växjö stift får 16 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Lunds stift får 32 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Göteborgs stift får 30 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Karlstads stift får 10 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Härnösands stift får 10 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Luleå stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet,
 • att valkretsen Visby stift får 2 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet, samt
 • att valkretsen Stockholms stift får 38 fasta valkretsmandat vid 2021 års val till kyrkomötet.