Bilda ny nomineringsgrupp

För att bilda en ny nomineringsgrupp krävs ett antal stödpersoner som vill stödja er registrering. Ni behöver också kandidater som vill ställa upp och som är valbara.

Så bildar man ny nomineringsgrupp: 

1 Registrera gruppbeteckning  

För att registrera en ny nomineringsgrupp fyller man i en ansökningsblankett där man samtidigt anmäler vem som är ombud för gruppen. Ansökan tillsammans med stödunderskrifterna skickas sedan till stiftsstyrelsen om det gäller val på regional eller lokal nivå och till kyrkostyrelsen om det gäller val till kyrkomötet som fattar beslut om registreringen.

Ansök om att bilda en nomineringsgrupp senast 15 april 2025. För att underlätta hanteringen hos stiftsstyrelsen är det dock önskvärt att en ansökan om ny gruppbeteckning skickas in i god tid innan 15 april.

För grupper som även ställer upp i kyrkomötet är sista dag för ansökan 15 mars 2025 till kyrkostyrelsen.

2 Registrera stödpersoner   

Stödpersonerna visar att er nomineringsgrupp har ett visst stöd redan innan själva valet. Alla nomineringsgrupper måste registrera stödpersoner. Stödpersonerna måste vara röstberättigade i det val som ansökan gäller. 

Så här många stödpersoner behövs för att ni ska kunna bilda en ny nomineringsgrupp:  

 • Kyrkomötet – minst 300 stödpersoner  
 • Stiftsfullmäktige – minst 100 stödpersoner   
 • Kyrkofullmäktige – minst 10 stödpersoner.   

De här uppgifterna behövs för att en stödperson ska bli godkänd:  

 • Personens namnteckning  
 • Personnummer
 • Församlingstillhörighet

Personnumret och församlingsnamnet används för att kontrollera rösträtten. Det kan vara bra att ordna stöd från några extra personer om det skulle visa sig att någon av stödpersonerna inte är röstberättigad. 

3 Anmäl ombud, företrädare och kontaktpersoner 

Ombudet sköter mycket av det praktiska för er nomineringsgrupp. 

Varje nomineringsgrupp ska ha ett ombud och det bästa är att också anmäla en ersättare för ombudet. 

Ombudets uppgifter: 

 • Anmäler kandidater  
 • Beställer valsedlar   
 • Tar emot och skickar vidare information  
 • Utser företrädare och kontaktpersoner.  

Ombudet för en grupp som är registrerad för val till kyrkomötet kan utse företrädare för nomineringsgruppen i ett stift och kontaktpersoner i pastorat och församlingar.   

Ett ombud som är registrerat för val till stiftsfullmäktige kan utse kontaktpersoner för pastorat och församlingar inom stiftet. 

Företrädare och kontaktpersoner har rätt att anmäla kandidater och beställa valsedlar. Nomineringsgruppen måste anmäla företrädare och kontaktpersoner inför varje val, även om det är samma personer som i förra valet. 

4 Anmäl kandidater

Personerna i nomineringsgruppen som väljarna kan personrösta på kallas kandidater. Din nomineringsgrupp ska anmäla era kandidater under perioden 11 mars-15 april 2025. 

Du måste ge ditt skriftliga medgivande för att vara kandidat. 

För att ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste du vara valbar. Det innebär att du måste:

 • tillhöra Svenska kyrkan  
 • vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund  
 • ha fyllt 18 år senast på valdagen  
 • vara kyrkobokförd i det område valet gäller.  
 • Kyrkostyrelsen/valkansliet gör en slutlig kontroll av om du är valbar eller inte när rösterna i valet räknats samman. Du kan då visa dig vara icke valbar, även om du är med på valsedeln. 
 • För kyrkomötet gäller dock att en person endast är valbar i det stift där den är kyrkobokförd, vilket betyder att om personen exempelvis bor i Visby stift kan hen inte väljas till att representera dem som bor i Luleå stift.

Två händelser kan förändra valbarheten:  

 • Om du har flyttat före valet  
 • Om du begärt utträde ur Svenska kyrkan.  

Du kan inte kandidera om du:

 • har en ledande ställning inom Svenska kyrkan (till exempel om du är biskop i ett stift, kanslichef i ett pastorat eller kyrkoherde i en församling).   
 • Om du är anställd i Svenska kyrkan får du heller inte ställa upp i indirekta val. Indirekta val är val till råd, nämnder och styrelser. 

Om du inte är valbar trots att du stått med på valsedeln, hamnar personerna nedanför dig på listan ett steg högre upp. Om du blir vald men sedan flyttar från området du blev vald i, lämnar du vanligtvis ditt uppdrag. 

Stiftsstyrelsen fastställer grupp­ och kandidatförteckningar för varje valkrets inom stiftet senast 1 juni 2025. Förteckningarna omfattar också stiftet som valkrets i valet till kyrkomötet. De fastställda grupp­ och kandidatförteckningarna publiceras här på webbplatsen när de är klara. 

Bilda ny nomineringsgrupp i korthet

Så här ser processen ut i korthet för att bilda ny nomineringsgrupp.