Grupp- och kandidatsystemet

Blanketter, kontaktinformation och inloggning.

Grupp- och kandidatsystemet (Gkand)

För att logga in i Grupp- och kandidatsystemet (Gkand) behöver du mobilt Bank-ID.
Varför krävs BankID?

När du registreras för ett uppdrag (ombud, ombudets ersättare, företrädare eller kontaktperson) får du ett e-postmeddelande med information om hur du ska logga in i systemet. Om du är ombud och inte verkar ha fått tillgång till systemet, kontakta ditt stift. Om du är företrädare eller kontaktperson och inte verkar ha fått tillgång till systemet, kontakta ditt ombud.

För problem med BankID, kontakta din bank.

Manual och support för Gkand

Blanketter för nedladdning

Kyrkomötet

Stiftsfullmäktige

Kyrkofullmäktige

 Övriga dokument

Manual och support 

Manualen finns även på inloggningssidan till Gkand.

Användarmanual för Grupp- och kandidatsystemet

För teknisk support kontakta Svenska kyrkans kanslistöd på kanslistod@svenskakyrkan.se eller via telefon på 010-18 19 200.

För support som gäller regelverket kontakta i första hand ditt stift.

Varför används BankID i kyrkovalet?

Vi vill säkerställa att du är du eftersom Gkand hanterar personuppgifter som inte vem som helst bör få tillgång till.

BankID är ett sätt att identifiera sig elektroniskt, på samma sätt som ett pass eller körkort fungerar fysiskt. Det är ett säkert system som används av banker och myndigheter för identifikation.

BankID kan användas när som helst på dygnet och var som helst där det finns internetuppkoppling.

Vänd dig till din bank för mer information om hur du skaffar BankID. 

Viktig information om kandidatförklaringen

Kandidatförklaringen ska lämnas på den blankett som tillhandahålls av kyrkostyrelsen. Blanketten har två sidor, varav sida 2 innehåller information om personuppgiftsbehandling m.m. Blanketten ska egenhändigt skrivas under på sidan 1 av kandidaten och i original skickas in dubbelsidigt. Det är viktigt att båda sidor av blanketten finns med för att stiftsstyrelsen ska kunna säkerställa att kandidaten utöver medgivandet på sida 1 också har tagit del av informationen om personuppgiftshanteringen samt sekretessavståendet som finns på sid 2 på blanketten.
 

Kandidatförklaringen kan också skickas in på två sidor, den ska då vara i hophäftad, med kandidatens signatur på sid 2.
 

För det fall att endast sidan 1 har skickats in kan det uppstå problem för Svenska kyrkan med att visa för en tillsynsmyndighet att kandidaten verkligen har tagit del av den informationen som finns på sidan 2 i blanketten.
 

För att minska risken för att det i efterhand ska uppstå problem för stiftet och Svenska kyrkan att visa att kandidaten tagit del av nämnda information – om inte båda sidor av blanketten skickats in i original på så sätt som angivits ovan – måste stiftet på annat lämpligt sätt säkerställa att kandidaten tagit del av denna information. För att undvika detta ber vi er att hjälpa Svenska kyrkan genom att noggrant säkerställa att de kandidatförklaringar som skickas in till stiftsstyrelsen uppfyller de krav som gäller och som redovisats ovan.

kontaktuppgifter till stiften

Kontaktuppgifter till stiftens valhandläggare finns som nedladdningsbar pdf.