Meny

Om kyrkovalet

År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Val till tre olika delar av kyrkan

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika delar: 

De som ansvarar för varje del av valet är: 

  • Valnämnderna i församlingarna, som ansvarar för det lokala valet 
  • Stiftsstyrelserna, som har ansvar för alla direkta val inom stiftet 
  • Kyrkostyrelsen, som har ansvar för alla valen i kyrkovalet 

Historia 

I kyrkovalet 2017 ställde 29 467 personer upp som kandidater. Det var 54 procent kvinnor och 46 procent män. De skulle fylla 15 204 mandat. Totalt deltog 682 olika nomineringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå). 
Ungefär 5,2 miljoner var röstberättigade i kyrkovalet 2017. 
I valet till kyrkomötet deltog 19 nomineringsgrupper och 2 926 personer kandiderade till kyrkomötets 251 platser.