Nyheter och datum

Viktiga datum och nyhetsbrev till nomineringsgrupperna

Nyhetsbrev till nomineringsgrupper

Listas med senaste nyhetsbrevet överst. Nyhetsbreven kan laddas ned som pdf-filer.

Viktiga datum för nomineringsgrupper

31 augusti 2020
Grupp- och kandidatsystemet öppnar för nomineringsgrupper som är, eller ska bli, registrerade på enheter som inte indelningsändras. Grupperna kan registrera ombud, ersättare, företrädare, kontaktpersoner och uppdatera kontaktuppgifter.

9 mars 2021
Registrering av kandidater och valsedelsbeställningar samt registrering av nya nomineringsgrupper som ställer upp i enheter som indelningsändras.

15 april 2021
Sista dag att anmäla kandidater, ansöka om ny gruppbeteckning och att göra valsedelsbeställningar.

2 maj 2021
Sista dag att inkomma med komplettering/ändring för ansökt registrering av gruppbeteckning om kyrko- eller stiftsstyrelsen har begärt in en sådan.

15 maj 2021
Sista dag att anmäla kandidater, ansöka om ny gruppbeteckning och att göra valsedelsbeställningar i de valkretsar som har fått förlängd handläggningstid på grund av att för få kandidater har anmälts.

1 juni 2021
Sista dag för stiftsstyrelsen att fastställa grupp- och kandidatförteckningen för samtliga valkretsar inom stiftet.

1 juli 2021
Sista dag för stiftsstyrelsen att fastställa grupp- och kandidatförteckningen för de valkretsar som fått förlängd handläggningstid på grund av att för få kandidater har anmälts.

Juni & juli 2021
Valsedelsleveranser