Meny

Nyheter och datum

Viktiga datum och nyhetsbrev till nomineringsgrupperna

Nyhetsbrev till nomineringsgrupper

Listas med senaste nyhetsbrevet överst. Nyhetsbreven kan laddas ned som pdf-filer.

Viktiga datum för nomineringsgrupper

31 augusti 2020
Grupp- och kandidatsystemet öppnar för nomineringsgrupper som är, eller ska bli, registrerade på enheter som inte indelningsändras. Grupperna kan registrera ombud, ersättare, företrädare, kontaktpersoner och uppdatera kontaktuppgifter.

9 mars 2021
Registrering av kandidater och valsedelsbeställningar samt registrering av nya nomineringsgrupper som ställer upp i enheter som indelningsändras.

15 april 2021
Sista dag att anmäla kandidater, ansöka om ny gruppbeteckning och att göra valsedelsbeställningar.

2 maj 2021
Sista dag att inkomma med komplettering/ändring för ansökt registrering av gruppbeteckning om kyrko- eller stiftsstyrelsen har begärt in en sådan.

15 maj 2021
Sista dag att anmäla kandidater, ansöka om ny gruppbeteckning och att göra valsedelsbeställningar i de valkretsar som har fått förlängd handläggningstid på grund av att för få kandidater har anmälts.

1 juni 2021
Sista dag för stiftsstyrelsen att fastställa grupp- och kandidatförteckningen för samtliga valkretsar inom stiftet.

1 juli 2021
Sista dag för stiftsstyrelsen att fastställa grupp- och kandidatförteckningen för de valkretsar som fått förlängd handläggningstid på grund av att för få kandidater har anmälts.

Juni & juli 2021
Valsedelsleveranser

Utbildningstillfällen

E-utbildning Kyrkoval 2021 – Nomineringsgrupper och Grupp- & kandidatsystemet

Det är en utbildning som beskriver regelverk och viktiga datum för nomineringsgrupper samt innehåller en skärminspelad manual för Grupp- & kandidatsystemet.

E-utbildningen finns tillgänglig från vecka 41 via Svenska kyrkans utbildningsportal eller direkt via en länk på den här sidan.

Stiftens utbildningsplaner för nomineringsgrupper

Alla stift har egna utbildningsplaner för arbetet med kyrkovalet 2021.

Utifrån det rådande läget kan en del utbildningar bli helt digitala. Vissa platser som meddelas nedan är preliminära. Nedanstående lista kan därför komma att justeras och ändras vart eftersom.​

Kontakta ditt stift för aktuell information

Göteborgs stift

 • 19 okt 2020 kl. 17-20 Göteborg
 • 20 okt 2020 kl. 17-20 Kinna
 • 21 okt 2020 kl. 17-20 Uddevalla
 • 26 okt 2020 kl. 17-20 Halmstad
 • 27 okt 2020 kl. 17-20 Göteborg

Härnösand stift

Utbildningsdatum saknas  

Karlstads stift 

 • 13 oktober 18-20, digitalt
 • 20 oktober 18-20, digitalt
 • 21 oktober 18-20, digitalt

Linköpings stift

Utbildning för nomineringsgrupper planeras i januari 2021.

Luleå stift 

 • 10 nov 2020 kl. 17-19
 • 11 nov 2020 kl. 17-19

​Skara stift

 • 18 jan 2021 kl.17, Flämslätts stiftsgård
 • 20 jan 2021 kl. 17, Flämslätts stiftsgård  

Stockholms stift

Utbildningsdatum saknas  

Strängnäs stifts

 • 9 nov 2020 förmiddag Stjärnholmen, Stiftsgården
 • 10 nov 2020 förmiddag, Kumla församlingshem

Uppsala stift

Utbildningsdatum saknas  

Visby Stift

 • 2 feb 2021 kl. 14 & 18.30

Västerås stift

Utbildningsdatum saknas  

Växjö stift

 • Nr 1, 11 januari
 • Nr 2, 12 januari
 • Nr 3, 20 januari
 • Nr 4, 21 januari