För nomineringsgrupper och kandidater

Information som vänder sig till nomineringsgrupper och dig som kandiderar.

Bild från Kyrkomötet med ledamöter i förgrunden och flaggor i bakgrunden.

För nomineringsgrupper

Information för nomineringsgrupper och hur man går tillväga för att bilda en ny nomineringsgrupp.

Fasta valkretsmandat till kyrkomötet

Så här många fasta valkretsmandat får varje stift till kyrkomötet.

Foto på tre kvinnor som sitter med rosa kaffekoppar, laptop och en kalender. Man ser inte deras ansikten. Man förstår att de planerar något.

Nyheter och datum

Viktiga datum och nyhetsbrev till nomineringsgrupperna

Foto på lila knappar där det står "Kykoval 2021" och "Rösta i kyrkovalet 19 sept"

Nå ut

Nominerinsgruppen är ansvarig för att göra sina egna informationsinsatser så att väljarna får reda på vad gruppen vill.

Foto på personer som sitter med laptops runt ett konferensbord. På väggen en bildskärm där ytterligare personer sitter runt ett konferensbord. En del ser glada ut, andra koncentrerade.

Utbildningar

Här finns datum för utbildningar som anordnas av valkansliet och stiften

Aktuellt

Drygt 5 miljoner röstberättigade

Vi har gjort ett uttag per 1 oktober för att se hur många röstberättigade det är i kyrkovalet 2021 och landat på strax över 5 miljoner.

Foto på en ljusblå vattenkanna i metall där det växer grönt gräs  ur toppen och en skylt som det står GDPR på

Personuppgifter och GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Kontakt

Har ni i nomineringsgruppen frågor om till exempel regelverk eller utbildningar, vänd er till ert stifts valhandläggare. 

Har ni frågor om något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system kontakta Svenska kyrkans kanslistöd: via telefon 010-18 19 200 eller epost: kanslistod@svenskakyrkan.se