Meny

För nomineringsgrupper och kandidater

Information som vänder sig till nomineringsgrupper och dig som kandiderar.

Kontakt

Har ni i nomineringsgruppen frågor om till exempel regelverk eller utbildningar, vänd er till ert stifts valhandläggare

Har ni frågor om något av Svenska kyrkans gemensamma IT-system kontakta Svenska kyrkans kanslistöd: via telefon 010-18 19 200 eller epost: kanslistod@svenskakyrkan.se