Foto: Olle Thoors

Karesuando församling

Vi är en liten församling med ett aktivt församlingsliv. Att ta hand om våra församlingsbor kommer alltid på första plats i vår verksamhet.
Församlingen och dess anställda är kallade för att synas och förkunna evangeliet i samhället och vara tillgängliga för människorna i deras glädje och sorger.
Karesuando församling har en viktig plats i människors liv i våra trakter, och kyrkan ska vara där den mest behövs. Mitt bland folket.
Då församlingen består av flera byar med olika språkminoriteter vill vi att budskapet om Kristus ska höras här överallt, och på de språk människor talar.

OBS - Vår församlingsexpedition är stängd för besök på grund av Covid-19.

För detaljerad information om din församlings verksamhet, kontakta församlingarna på följande telefonnummer:

Karesuando församling, expeditionens telefontider:
Mån-fred kl 08:00–12:00 • 0981-200 02
Expeditionen håller stängt för besök på grund av Covid-19.
Stängt även för minnesadresser/ Karesuando blomsterfond

Nyheter i Karesuando församling

Tidigare nyheter

Prenumerera via RSS