Foto: Olle Thoors

Svenska kyrkan, Kiruna pastorat

Samhörighet, glädje, kärlek och frid

Kiruna pastorat bildades 2014 med Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar.  Det bor närmare 23 000 människor inom pastoratets gränser. De flesta, ca 18 000 bor i tätorten Kiruna och resten i och runt ett 50-tal byar.  

Kiruna pastorat har en yta på 20 553 kvadratkilometer och är mångkulturellt.
Samisk, tornedalsk, finsk- och svensk kultur dominerar men här finns också
många människor med rötter långt från Sveriges gränser.

Läs mer om Kiruna pastorat

Jukkasjärvi församling

Karesuando församling

Vittangi församling

Tidigare nyheter

Prenumerera via RSS

Helgen inleds med biskopens adventsfilm

Publicerad:

Anbud på fordon

Publicerad:

Kyrkofullmäktige i Kiruna pastorat kallas till sammanträde

Publicerad:

Onsdag 9 november 2022, kl 13:00

Digitala gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst på webben! Här hittar du gudstjänster samt kortare andakter och böner som spelats in i våra församlingar.