Foto: Olle Thoors

Vi söker gravrättsinnehavare

Begravningsverksamheten i Jukkasjärvi församling söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Poikkijärvi kyrkogård.

Huvudmannen för begravningsverksamheten, Kiruna pastorat är skyldig att föra gravbok med namn, personnummer och adress för gravrättsinnehavare.
Gravplatser utan dessa uppgifter har blivit försedda med skylt med uppmaning att kontakta kurkogårdsförvaltningen.
De berörda gravrätterna anses som återlämnade till huvudmannen 2021-08-31 om ingen innehavare eller anhörig hört av sig innan dess.
Därmed upphör gravrätten för dessa gravar.
Förteckning över berörda gravar finns på begravningsplatsens anslagstavlor och via dokumentlänk nedan:

Kontakta begravningsverksamheten för ytterligare frågor.
Anna Johansson, Förvaltningsassistent, begravningsverksamheten
Tel: 0980-67816, måndag-fredag, kl 08:00-12:00, 13:00–15:00
Epost: anna.johansson12@svenskakyrkan.se