Foto: Olle Thoors

Våra kyrkogårdar

Inom Kiruna pastorat finns det 11 kyrkogårdar i Jukkasjärvi,  Karesuando och Vittangi församlingar.  De är ofta vackert belägna och väl värda ett besök. Här följer beskrivningar av och vägvisningar till pastoratets samtliga kyrkogårdar.

Kiruna kyrkogård. Foto: Olle Thoors

Poikkijärvi kyrkogård

Vackert belägen kyrkogård på en udde i Torne älv mitt emot Jukkasjärvi by. Inom kyrkogården finns ett äldre och ett nyare gravkapell. Kyrkogården nås via den så kallade Marknadsvägen från E10 mot Jukkasjärvi med avtagsväg till höger i Kauppinen, varifrån det är ca 5 km fram till begravningsplatsen.

Poikkijärvi kyrkogård. Foto: Olle Thoors

Tornehamns kyrkogård

Tornehamns kyrkogård, även kallad Rallarkyrkogården, anlades i närheten av Björkliden för att begrava de som dog vid bygget av Malmbanan. Den påbörjades 1899 då en plats mellan banan och gamla materielvägen valdes ut och den första begravningen ägde rum. Kyrkogården invigdes formellt 1902.

Kyrkogården har byggts ut i olika etapper och fick sin nuvarande form 1937 då SJ överlämnade den till Jukkasjärvi församling. Här vilar de som omkom av skador och olyckor, men även de som dog av sjukdomar som härjade vid järnvägsbygget. På senare tid har även döda med anknytning till trakten begravts här. På kyrkogården finns ett kapell uppfört 1899, där en förteckning över de gravsatta med gravkarta hänger på väggen.

Besöksparkering finns vid naturrastplatsen Tornehamn, ca 12 mil väster om Kiruna. Därifrån leder en stig på nedsidan av väg E10 fram i höjd med gamla forvägens början varifrån det är 700 m till kyrkan och därifrån ca 3 km till kyrkogården. Efter 500 m kommer det en trevägskorsning där man ska ta av till vänster för att komma rätt.

Källa: Svenska kyrkan och Wikipedia

Tornehamns kyrkogård Foto: Olle Thoors

Hyllningsdikt

”När stormen ryter kall och hård
kring vidder andlöst öde,
Jag står uppå en kyrkogård,
långt skild från livets flöde
där pålar stå som minnesvård
på mark som gömmer hjältar”

En hyllningsdikt skriven i oktober 1902 av sprängarbasen Patrik Samuelsson. Han hade arbetat vid Kalixfors, Kiruna, Abisko och även som förman i Nuoljatunneln. Sista arbetsdagen gick han till rallarnas kyrkogård i Tornehamn och tog ett sista farväl av sina i det hårda arbetet fallna kamrater.
När man idag besöker Tornehamns vackra kyrkogård, kan man nog bara ana sig till vilka levnadsöden som finns gömda i denna vackra fjällnatur.

Minneslund, Tornehamns kyrkogård Foto: Olle Thoors

Karesuando församling

Karesuando gamla och nya kyrkogård

Kyrkogårdarna är belägna vid slutet av vägen som viker av från E45 vid södra infarten till Karesuando samhälle. Gamla kyrkogården ligger några hundra meter efter den nya och här möts besökaren av naturlig frid och skönhet. 

Karesuando nya kyrkogård är anlades under 1970-talet och här finns både  minneslund och askgravplats. Läs mer om Karesuando kyrka

Gamla kyrkogården, Karesuando. Foto: Olle Thoors
Nya kyrkogården, Karesuando. Foto: Olle Thoors
Minneslund, nya kyrkogården. Foto: Olle Thoors

Vittangi församling

Vittangi kyrkogård

Kyrkogården anlades under 1950-talet och ligger vid Torneälvens strand, ca 2 km från Vittangi samhälle längst väg 395 mot Pajala. Här finns gravkapell och en minneslund.

 

 

Vittangi kyrkogård. Foto: Olle Thoors
Minneslund, Vittangi kyrkogård. Foto: Olle Thoors

Vittangi gamla kyrkogård

För att komma till denna kyrkogård belägen på en halvö mellan Torne- och Vittangi älvar behöver man åka båt. Vittangi församling ordnar sommartid dagligen med båtskjuts som utgår från Ollasbyn strax utanför Vittangi. På kyrkogården är de äldsta gravarna från 1830-talet och här sker fortfarande begravningar.

Svappavaara kyrkogård

1926 fick Svappavaara sin egen kyrkogård och det vackra gravkapellet med klocka invigdes 1929. Väg hit är utfarten från Svappavaara mot Kiruna och sedan till höger längs Kyrkogårdsvägen.

Svappavaara kyrkogård Foto: Olle Thoors

Lannavaara kyrkogård

Lannavaara och Sopperobyrna har sin kyrkogård placerad vid vägen ca halvvägs mellan Nedre Soppero och Lannavaara by. På kyrkogården finns en minneslund.

Lannavaara kyrkogård. Foto: Olle Thoors
Lainio kyrkogård. Foto: Olle Thoors