Foto: Olle Thoors

Karesuando kyrka

Öppettider:

Dagligen kl 08:00 - 16:00. 

Karesuando kyrka är Sveriges nordligaste kyrka och den första kyrkobyggnaden här uppfördes åren 1813-1816. Det var en enkel träbyggnad på låg stenfot. Kyrkan hade en klocka gjuten 1658, enligt uppgift anskaffad från Kengis bruk i Pajala. Inredningen i kyrkan var mycket enkel och någon uppvärmningsanordning fanns inte. I denna kyrka predikade åren 1826-1849 kyrkoherde Lars Levi Laestadius. Här började också i december 1845 den väckelse, som fått namn efter Laestadius.

Den gamla kyrkan var så förfallen att den inte gick att renovera. Därför revs den 1905 och samma år invigdes den nuvarande kyrkan. Arkitekt var Gustaf Lindgren och under adventstiden 1905 invigdes kyrkan av Luleå stifts första biskop, Olof Bergqvist.
Kyrkan är byggd av timmer på hög stenfot. Två nya kyrkklockor anskaffades och inredningen blev i allt väsentligt ny. Det blev även en kamin för uppvärmning av kyrkan.

Karesuando kyrka, södervägg. Foto: Olle Thoors

Kyrkan restaurerades år 1953-54, då den fick sitt nuvarande utseende.
Utsidan är oförändrad. Grunden har förstärkts, nya fönster har öppnats, en ny sakristia har även byggts och ovanför den har ett rum för barn- och ungdomsverksamhet inretts. En ny mekanisk orgel installerades också samtidigt, byggd av Grönlunds Orgelbyggeri. Kyrkan utrustades med elvärme och eldriven klockringning.

År 1961 invigdes en altarskulptur föreställande Lars Levi Laestadius, Maria (en sameflicka från Åsele) och Juhani Raattamaa vid foten av Jesu kors. Skulpturen är en gåva av Bror Hjorth, dess tillverkare.

Källa: karesuando.se och Wikipedia

© Bror Hjorth / Bildupphovsrätt 2020
Altarskulptur av Bror Hjorth. © Bror Hjorth / Bildupphovsrätt 2020 Foto: Okänd