Församlingarna

Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar är med sitt pastorat Svenska kyrkan i nordligaste Sverige. Kiruna pastorat och dess kansli är till för dessa församlingar och har en administrativt stödjande roll.
De tre församlingarna, inom ett till ytan mycket stort område, skiljer sig mycket från varandra med olika identitet och särart. Här hittar du information om dem.

Jukkasjärvi församling

Välkommen till gudstjänst och till alla våra verksamheter året runt!

Karesuando församling

Välkommen till gudstjänst och till alla våra verksamheter året runt!

Vittangi församling

Välkommen till gudstjänst och till alla våra verksamheter året runt!