Kontakt-Kiruna pastorat

Kiruna pastoratskansli

Telefon: 0980-678 00
Vårt pastoratskansli är för närvarande stängt för besök.

E-post: kiruna.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 87
981 22 Kiruna

Frågor om kyrkogårdarna i Kiruna pastorat

Via formuläret nedan kan du ställa frågor och felanmäla då det gäller 
t ex skötsel och gravstenar. 
Vid detaljfrågor om kyrkogård eller gravsten, kontakta i första hand 
vaktmästarna hos respektive församling. 
Kontaktuppgifter finns under formuläret.

Vaktmästare i Kiruna pastorat

Kiruna kyrkogård: 
Bengt Olofsson 0980-128 69
Ellinor Emanuelsson 0980-128 87
Ulf Zakrisson 0980–169 71

Poikkijärvi kyrkogård och Jukkasjärvi kyrkogård: 
Thomas Lindmark 0980-128 19
Edwin Silva 0980-128 21

Vittangi kyrkogårdar: 
Bengt Henriksson 0980-128 03
Rune Larsson 0980-128 32
Simon Rannestam 0980-678 17
Anton Savilahti 0980-129 13

Karesuando kyrkogårdar: 
Glenn Asplund 0980-128 61
Arvid Wälitalo 0980-128 18

Fastighets- och kyrkogårdschef
Göran Stålnacke 0980-169 69

Är du en leverantör till oss?

Fakturaadresser till Kiruna pastorat

Pappersfakturor

Skickas till:

Kiruna pastorat
Fack 77802734
Box 15018
75015 Uppsala

E-postfakturor

Fakturor via e-post skickas till:
77802734@faktura.svenskakyrkan.se

Utländska fakturor i annan valuta:

77802734@invoice.svenskakyrkan.se

E-fakturor

Fakturaadress: 2520031564
VAN leverantör: Swedbank

Kiruna pastorat består av Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar.
Mottagaren på alla fakturor som skickas till de ovanstående församlingarna ska vara Kiruna pastorat.

Vi föredrar e-fakturor!
Referens ska alltid finnas på fakturan.

Vid frågor, vänligen kontakta ekonomiadministratör Anette Pettersen.
Tel: 0980-678 06 eller via e-post: anette.pettersen@svenskakyrkan.se