Kontakt-Kiruna pastorat

Vårt pastoratskansli är för närvarande stängt för besök.
Mån–fred kl 08:00–12:00 • 0980-678 00

Begravningsverksamheten som hanterar ärenden rörande b l a gravar och gravrätter har även den stängt för besök.
Begravningsverksamheten går att kontakta på telefon: 0980-678 16,
månd-fred kl 8.00-12.00 och 13.00-15.00
Epost: ann-chatrine.vikstrom@svenskakyrkan.se

Är du en leverantör till oss?

Fakturaadresser till Kiruna pastorat

Pappersfakturor

Skickas till:

Kiruna pastorat
Fack 77802734
Box 15018
75015 Uppsala

E-postfakturor

Fakturor via e-post skickas till:
77802734@faktura.svenskakyrkan.se

Utländska fakturor i annan valuta:

77802734@invoice.svenskakyrkan.se

E-fakturor

Fakturaadress: 2520031564
VAN leverantör: Swedbank

Kiruna pastorat består av Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar.
Mottagaren på alla fakturor som skickas till de ovanstående församlingarna ska vara Kiruna pastorat.

Vi föredrar e-fakturor!
Referens ska alltid finnas på fakturan.

Vid frågor, vänligen kontakta kamrer Pia Andersson:
Tel: 0980-678 03 eller via e-post: pia.m.andersson@svenskakyrkan.se

Kiruna pastoratskansli

Telefon: 0980-678 00

E-post: kiruna.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Finngatan 1

Postadress:
Finngatan 1
981 31 Kiruna

Hit vänder du dig när du vill komma i kontakt med pastoratets ekonomiska administration eller fråga om gravrätt och gravskötsel.
Välkommen att ta kontakt med oss!