Foto: Olle Thoors

Begravningsverksamhet

Kiruna pastorat har övergripande ansvar för begravningsverksamheten i Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar. Begravningsavgiften är densamma för församlingarna och de avgifter som tas ut för bland annat gravskötsel är också gemensamma.
Kiruna pastorat ansvarar för 11 kyrkogårdar.
Årligen görs här runt 230 gravsättningar och det finns cirka 10 000 gravar inom pastoratet.
Många av dessa gravar omfattas av kulturminneslagen.
Varje år erbjuder pastoratet och församlingarna ljuständning 2 gånger per år på gravar inom kyrkogårdarna. Detta är vid Allhelgona och under juletiden.
Kyrkogårdarna besöks av tusentals människor både sommar och vinter.
Det kan vara människor i sorg som nyss mist någon anhörig eller människor som söker gravar efter släktningar. Besöken på kyrkogårdarna kan även vara av andra anledningar.