Foto: Lise Edlert

Mer om Kiruna pastorat

Här finns flera kyrkobyggnader varav Kiruna kyrka, Karesuando kyrka och Vittangi kyrka är huvudkyrkor i sina respektive församlingar.

De kristna kyrkor och samfund som finns inom pastoratet förutom Svenska kyrkan är Kiruna Missionsförsamling, Frälsningsarmén, Fjällkyrkan, Romerska katolska kyrkan, Gode Herdens Kyrka och Kidus Urael Eritreanska Ortodoxa kyrka.
Inomkyrkliga samfund inom Kiruna pastorat är Kiruna fridsförbund och EFS Nord Sápmi. Dessa är en del av Svenska kyrkan.

Kiruna kommun är förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken
finska, meänkieli och samiska (nordsamiska).
Detta innebär bland annat att att människor ha rätt att använda sitt modersmål
i kontakter med kommunen och myndigheter i området.

När samhället och människors liv förändras är det Kiruna pastorats församlingars uppdrag att anpassa gudstjänster och verksamheter utifrån ett inkluderande perspektiv.
Fyra vägledande kärnord; samhörighet, glädje, kärlek och frid genomsyrar dagligen församlingarnas arbete.