Församlingsinstruktion för Kiruna pastorat

Här kan du ladda ned församlingsinstruktionen för Kiruna pastorat i Luleå stift.
Syftet med församlingsinstruktionen är att beskriva Kiruna pastorats identitet och vision och hur pastoratet med utgångspunkt i de olika församlingarna arbetar för att nu och i framtiden utföra uppdraget som kyrka utifrån den grundläggande uppgiftens fyra dimensioner: gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.