Foto: True North

Nordmalings församling

Välkommen till Svenska kyrkan i Nordmalings kommun. Församlingens kyrkor och mötesplatser är öppna för alla - var med och dela tro, glädje, sorg, ro och gemenskap.

Nordmalings församling under pandemin

Ljusbäraren i Svenska kyrkan i Wien

Söndagsöppet i Nordmalings kyrka

Tillsvidare firar församlingen inga vanliga gudstjänster men varje söndag mellan 10.00 och 12.00 är Nordmalings kyrka öppen för dig som vill komma in en stund för att be, tända ett ljus och få med dig några tankar för dagen eller samtala med någon.

Här kan du läsa mer om de beslut församlingen fattat för att minimera risken för smittspridning i samband med gudstjänster och andra delar av kyrkans verksamhet.

Information om coronavirusets påverkan på församlingens verksamhet

Här kan du läsa mer om de beslut församlingen fattat för att minimera risken för smittspridning i samband med gudstjänster och andra delar av kyrkans verksamhet.

Tillsammans med andra frivilligorganisationer organiserar Svenska kyrkan stödinsatser till dig som får problem att att klara vardagen i coronatider. Till församlingen kan du också vända dig när oro och social isolering gör livet tungt.

Hjälp att handla, samtal via telefon och social gemenskap under trygga former

Tillsammans med andra frivilligorganisationer organiserar Svenska kyrkan stödinsatser till dig som får problem att att klara vardagen i coronatider. Till församlingen kan du också vända dig när oro och social isolering gör livet tungt.

Kyrkan Play – gudstjänster och musik i din dator och telefon

Vad hände egentligen den första julen och hur går det för Josef och Maria – får de något barn?

Play: Bertil Präst berättar om den första julen - del 4

Vad hände egentligen den första julen och hur går det för Josef och Maria – får de något barn?

Välkommen att fira en digital 4:e advent här på webben. Gudstjänsten som denna söndag sänds från Rosornas kyrka i Hörnefors är ett samarbete mellan församlingarna i Nordmaling, Hörnefors, Sävar och Bygdeå. Du kan se gudstjänsten här från och med klockan 10.00 söndag 20 december.

Play: Digital 4:e adventsgudstjänst

Välkommen att fira en digital 4:e advent här på webben. Gudstjänsten som denna söndag sänds från Rosornas kyrka i Hörnefors är ett samarbete mellan församlingarna i Nordmaling, Hörnefors, Sävar och Bygdeå. Du kan se gudstjänsten här från och med klockan 10.00 söndag 20 december.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Aktuellt från Svenska kyrkan

Prenumerera via RSS