Om församlingen

Här kan du ta del av och bidra till ett rikt församlingsliv.

Nordmalings församling ligger vackert belägen vid norrlandskusten i en av Sveriges tillväxtregioner, 5 mil söder om Umeå och 5 mil norr om Örnsköldsvik.  I kommunen bor det ca 7500 innevånare och församlingen har ca 6500 tillhöriga.

Församlingen bedriver verksamhet i fyra kyrkor. Förutom huvudkyrkan i Nordmaling finns kyrkor i Rundvik, Norrfors och Nyåker. Nyåker är samarbetskyrka med EFS.

Nordmalings församling har ett nära samarbete med EFS. I många av byarna finns det ett bönhus som på de allra flesta ställen fortfarande används för möten och gudstjänstverksamhet.

Nordmalings församling har en lång och innehållsrik historia. Nordmaling var tidigt en viktig anhalt vid huvudvägen från mellansverige längs norrlandskusten till Finland. I Nordmaling har det funnits en kyrka med tillhörande prästgård sedan slutet av 1400-talet. Kyrkan har länge utgjort ett centrum för bygden vilket vi hoppas att den också i fortsättningen ska få vara.