Meny

Nyåkers kyrkogård

Nyåkers kyrkogård ligger fint inbäddad i grönskan på en höjd. Infarten hittar du till höger på väg 353 strax söder om byns centrum.

Om det inte vore för skylten nere vid vägen skulle man aldrig ana att det något hundratal meter därifrån ligger en begravningsplats och många har säkert genom åren passerat utan att någonsin lägga märke till den.

Omsluten av skog och utan andra byggnader i närheten härskar lugnet på Nyåkers kyrkogård, som sedan invigningen 1927 är sista vilorum för många bybor. Innan dess begravdes Nyåkersborna i Nordmaling. Från grindarna i kyrkogårdsmuren sträcker sig en grusgång hela vägen upp mot den lilla höjdens topp där gravkapellet ligger. Gräsmattor och grusgångar skuggas här och där av uppvuxna träd.

Den ursprungliga begravningsplatsen utvidgades på 1970-talet och här ryms idag både kistgravar och urngravar.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

Tage Eriksson

Nordmalings församling

Vaktmästare

Jonny Hägglund

Jonny Hägglund

Nordmalings församling

Vaktmästare

Örjan Kallin

Örjan Kallin

Nordmalings församling

Vaktmästare

Bosse Sandström

Bosse Sandström

Nordmalings församling

Vaktmästare

Jeanette Åberg

Jeanette Åberg

Nordmalings församling

Kyrkogårds och fastighetschef

Sommartid arbetar också säsongsanställd personal och skolungdomar på våra kyrkogårdar.

Nordmalings Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Nordmalings församling
Kungsvägen 46,
914 32 Nordmaling

Telefon

0930 - 392 20

E-post

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

 

SOMMARTIDER PÅ EXPEDITIONEN
29 JUNI–2 AUGUSTI

Telefontider kyrkogårdsärenden

Tisdagar–torsdagar: 9.00-11.00

Telefontider övriga ärenden
Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Besökstider
Måndagar: 9.00-12.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.