Nordmalings kyrka
Foto: Marcus Gustafsson

Nordmalings kyrka

Den vackra medeltidskyrkan ligger bokstavligt mitt i "byn" och är församlingens naturliga nav. Här möter 2000-talets liv gångna seklers historia.

Nordmalings kyrka rymmer massor av histora men är framför allt en viktig del i församlingens vardagsliv. Kyrkan ligger centralt i Nordmaling och här firas gudstjänst varje vecka och här finns också rum för musik, skolavslutningar och andra sammankomster. Att Nordmalings kyrka är en populär plats för både vigslar och dop är också lätt att förstå.

Närmast runt kyrkan ligger Nordmalings gamla kyrkogård och i det gamla gravkapellet hittar du Kyrkomuseet med föremål från kyrkans långa historia. I källaren finns också ett litet konstmuseum tillängnat Nordmalingskonstnären Klas Engman. Åt öster breder kyrkparken ut sig. I parken hittar du såväl expeditionen som församlingsgården, Kyrkstugan, Hembygdsgården och Catharina-kapellet. Sommartid hålls flera olika arrangemang i parken men den är även en trevlig plats för promenader. Parken övergår i Nordmalings nya kyrkogård.

Historia

Nordmalings kyrka byggdes redan omkring år 1480 och är därmed en av övre Norrlands få medeltidskyrkor. Under sin mer än 500 år långa historia har kyrkan varit med om mycket, där ibland en stor brand 1658. Branden gjorde kyrkan obrukbar och den stod utan tak i 15 år innan församlingsborna hade råd att reparera den.

När ryska trupper 1721 härjade i trakten vandaliserade de kyrkan och de stal också med sig delar av inredningen, däribland en tolvpipig mässingskrona. Samtidigt brändes också den dåvarande prästgården ner.

Sitt nuvarande välvda innertak i trä med målningar av Elias Höglander fick Nordmalings kyrka 1730.

Den röda klockstapeln utanför kyrkan stod klar 1768 och ersatte då en äldre förfallen stapel. Lillklockan göts 1739 och storklockan göts om 1761.

Otaliga är de renoveringar, om- och tillbyggnader som gjorts genom åren och inom kort påbörjas åter omfattande arbeten med kyrkans exteriör. Såväl väggar som tak kommer då att få en översyn.

2017 fick kyrkan för första gången på många år också ett tillskott till den interiöra utsmyckningen. I vapenhuset placerades då ett dopträd skapat av konstnärerna Linda och Mattias Baudin. Trädet är utfört i målat smidesjärn och i dess grenar hänger droppar av glas som symboliserar varje person som döpts under året.