Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fira gudstjänst

Mitt i allt som pågår i livet samlas vi till gudstjänst. Du är välkommen att vara med oavsett vem du är, hur gammal du är och om du är en van gudstjänstfirare eller aldrig har besökt kyrkan tidigare.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Du kan möta Gud när som helst och hur som helst, även i din ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Söndagen är den stora gudstjänstdagen och i Nordmalings församling firar vi gudstjänst varje söndag, ofta i flera av våra kyrkor. Varje vecka firar vi också mässa och har andakter under veckan, både i kyrkan och på andra platser som exempelvis på äldreboenden. Se vår kalender för närmare information om tid och plats.

Det finns olika sorters gudstjänster, allt ifrån högmässa till enkla andakter, men gemensamt för dem är av vi sjunger tillsammans, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu i en predikan eller reflektion, och ber. Ofta firar vi också nattvard.

Då och då har vi temagudstjänster och gudstjänster med extra mycket musik. Vi firar också gudstjänster som passar barn och familjer extra bra, men oavsett ålder är du alltid välkommen att vara med.

Växa i tron

I alla gudstjänster vill ge människor möjlighet att växa i tro och att dela trons och tvivlets erfarenheter med varandra. I gudstjänsterna med dop, konfirmation, vigsel och begravning tt tolka och uttrycka de erfarenheter av glädje, sorg och förhoppningar, som finns med i olika livssituationer. 

Varje söndag i kyrkoåret har ett namn. Mer om det och den här veckans tema och bibeltexter kan du läsa här.