Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Mer om vad kyrkofullmäktige i Nordmalings församling gör och vilka ledamöterna är kan du läsa här.

Det är till kyrkofullmäktige vi som församlingsbor röstar i den lokala delen av kyrkovalet. En enkel jämförelse skulle kunna vara att kyrkofullmäktige är ungefär som församlingens riksdag. 

Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om församlingens mål och riktlinjer. De tar också beslut om församlingens budget, kyrkoavgift, årsredovisningar och församlingsinstruktionen.

Vanligtvis sammanträder kyrkofullmäktige två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Dessa möten är offentliga, som församlingsbo har du med andra ord möjlighet att sitta med och lyssna för att bilda dig en egen uppfattning om vad som beslutas och vad de olika nomneringsgrupperna står för.

En viktig uppgift för kyrkofullmäktige är också att utse kyrkoråd och nämnder.  som har till uppgift att se till att församlingens löpande verksamheten sköts och utvecklas utifrån kyrkoordningen.

 

Ledamöter 2018 -2021

Ordinarie ledamöter

Mikael Fredlander (KD), ordförande
Liza Jonsson (S), vice ordförande
Ronny Petersson (S)
Wega Johansson (S)
Stig Öhgren (S)
Siv Karlsson (S)
Ann-Kristin Strandman (C)
Inger Sellgren (C)
Karin Hellman (C)
Lars Granström (C)
Torbjörn Nygren (C)
Gunnar Karlsson (FD)
Christina Eriksson (FISK)
Veronica Berggren (FISK)
Karin Gustafsson (KD)
Anna-Karin Lundberg (KD)
Anders Boström (POSK)
Ulla Rondung (POSK)
Karl Brodersen (POSK)

ersättare

Eva Lundgren-Nilsson (S)
Gerd Emma Elisabeth Lindgren (S)
Anneli Kuosmanen (S)
Torsten Palbom (C)
Britt-Marie Dahlin Sandström (C)
Alexander Landby Johansson (C)
Eleanor Bodel (FD)
Christer Gustafsson (FD)
Ingrid Aldén Jakobsson (FISK)
Irene Brändström (FISK)
Jenny Sjöström (KD)
Bo Sandström (KD)
Ann-Sofie Andersson (POSK)
Jonny Staffansson (POSK)