Foto: Marcus Gustafsson

Rundviks kyrka

I den röda träkyrkan har Rundviksborna firat gudstjänst sedan 1931. Välkommen att dela gemenskapen.

I Rundviks kyrka finns plats för hela livet. Här firas regelbundet gudstjänst, men det är också en kyrka som passar utmärkt för bröllop, dop och begravningar. Här samlas Rundviksbor i alla åldrar för allt från allsång och barnverksamhet till symöten och kalas. Rundviks kyrka rymmer ca 150 personer.

I flygelbyggnaden finns en stor samlingssal med plats för 80 personer, en konferensdel, kök och toalett. Samlingslokalen kan du som församlingsmedlem kostnadsfritt disponera i samband med vigsel och dop och för minnesstunder. För andra sammankomster kan du hyra lokalen, kontakta vår expedition för mer information.

HIstorik

Under 1800-talet fanns ingen gudstjänstlokal i Rundvik. Man åkte då till Nordmalings kyrka för att fira gudstjänst. Så småningom började man samlas i hemmen för att läsa ur Luthers postilla och Rosenius skrifter under ledning av en s.k. bönpräst. När skolan byggdes i slutet av 1800-talet uppläts en skolsal som gudstjänstrum. Där hölls gudstjänster både av församlingens präster och kringresande predikanter. I början av 1900-talet kom även söndagsskoleverksamheten igång. Sommaren 1918 bildades EFS-föreningen i Rundvik - Rundviks Lutherska Ungdomsförening, som också fick hålla sina gudstjänster i skolan.

Ivigdes 1931

1930 byggdes ett kapell på Kyrkberget med utsikt över samhället och Nordmalingsfjärden. Det var Nordmalings Ångsåg AB som lät bygga kapellet och det invigdes av biskop Olov Bergkvist den 11 oktober 1931. Till en början hölls högmässa en gång i månaden men så småningon varje söndag. Kapellet restaurerades 1939. Det användes också av EFS-föreningen och Bibeltrogna Vänner.

En liten röd brukskyrka

Kapellet med tomt skänktes 1952 till församlingen.1953 beslöt kyrkorådet om ombyggnad av kapellet till kyrka. Nordmalings Ångsågs AB hade lovat bygga klockstapel till den kyrkklocka som redan inköpts och i flera år fått vila i bolagets förråd i avvaktan på arbetstillstånd. Till arkitekt för nybyggnaden utsågs Erik Fant, Stockholm. Han skapade nu en liten röd brukskyrka. Koret blev utbyggt och fick en halvcirkelformig absid. Läktaren blev större än i det lilla kapellet. Kyrkan fick också ett kapprum. Elektrisk uppvärmning installerades. En flygelbyggnad byggdes ihop med kyrkan. Där inrymdes en stor kyrksal, kök, toaletter och närmast kyrkan, sakristia.

Historiskt ögonblick

Kyrkan fick en mycket förnämlig altartavla – Jesus stillar stormen – målad av kyrkokonstnär Einar Forseth och en ny orgel byggd av Grönlunds orgelfirma i Gammelstad, Luleå. I den vackra klockstapeln uppsattes kyrkklockan, vars toner första gången klingade ut över samhället på nyårsnatten 1953. Det var ett historiskt ögonblick för rundviksborna, när Rundviks kyrkklocka starkt och klart ringde in det nya året - år 1954. Kyrkan invigdes 7 mars 1954 av kontraktsprosten Alex Lindström.