Sorgegrupp - när du mist en nära anhörig

Att förlora en anhörig väcker många tankar och känslor. Det kan vara till hjälp att dela och samtala om dessa känslor tillsammans med andra. I samarbete med Nordmalings kommun erbjuder Svenska kyrkan samtalsgrupper för den som nyligen mist en anhörig.

Sorgegruppen är enkel och kravlös. Här finns plats för dig, din sorg, dina frågor och dina tårar. Du får möjlighet att dela erfarenheter kring sorgen, livet och framtiden. Grupperna är öppna för alla, oavsett tro eller livsåskådning, och helt kostnadsfria.

Varje grupp består av maximalt åtta deltagare som vanligen träffas vid sju tillfällen - en och en halv till två timmar per tillfälle. Träffarna hålls på Svenska kyrkans expedition i Nordmaling.

När det kommer till församlingens kännedom att någon som bor i Nordmalings kommun förlorat en nära anhörig skickas det efter en tid ut skriftlig information om sorgegruppen och personen får sedan också ett telefonsamtal med erbjudande om att vara med. Skulle du ha mist en anhörig men inte fått någon inbjudan är du alltid välkommen att höra av dig för att få vara med.

Förutom samtalsgrupperna om sorg finns det även möjlighet till enskilda samtal med en präst eller diakon om du hellre önskar det.

Kontaktperson

Carin Nygren

Carin Nygren

Nordmalings församling

Diakon