Kyrkorådet

Kyrkorådet brukar beskrivas som församlingens styrelse. Mer om vad kyrkorådet i Nordmalings församling gör och vilka ledamöterna är kan du läsa här.

Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige vid mandatperiodens första sammanträde efter kyrkovalet, Enligt kyrkoordningen ska kyrkorådet "ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd."

I ärenden som budget, kyrkoavgift och andra viktiga frågor som mål för församlingsarbetet tar kyrkorådet fram förslag, men frågorna avgörs i kyrkofullmäktige. Kyrkorådet beslutar också själva i en del frågor som delegerats av kyrkofullmäktige.

Kyrkorådet har ett arbetsutskott, som bereder kyrkorådets ärenden och som också har fått rätt att besluta i vissa frågor. Kyrkorådet har också  ett kyrkogårds- och fastighetsutskott som bereder ärenden som rör fastigheter och begravningsfrågor.

Förutom de förtroendevalda är också kyrkoherden i församlingen ledamot i kyrkorådet med samma rösträtt som övriga ledamöter.

Ledamöter 2018-2021

Ordinarie

Inger Sellgren (C), ordförande
0930-317 77

Wega Johansson (S), vice ordförande
Ronny Petersson (S)
Ann-Kristin Strandman (C)
Karin Hellman (C)
Christina Eriksson (FISK)
Mikael Fredlander (KD)
Anders Boström (POSK)

Larsa Rännar (kyrkoherde)

 

Ersättare

Siv Karlsson (S)
Gerd Lindgren (S)
Britt-Marie Sandström (C)
Lars Granström (C)
Sven Jonsson (FD)
Ulf Gustafsson (KD)
Karin Gustafsson (KD)
Ulla Rondung (POSK)