Foto: Marcus Gustafsson

Våra kyrkogårdar

Kyrkogården är inte bara en plats där vi begraver våra döda. Den är också en plats för eftertanke och ro. Vi vill därför skapa en miljö som man gärna återvänder till, i sorg och saknad efter någon man mist eller bara för att njuta av stillheten.

Nordmalings församling har fem kyrkogårdar. De är till för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan. Kyrkogården är en plats för såväl stillhet och eftertanke som vandringar i bygdens historia.

Du är välkommen att kontakta personalen om du har frågor om allt från gravskötsel till vart en enskild person ligger begravd.

Nordmalings Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Nordmalings församling
Kungsvägen 46,
914 32 Nordmaling

Telefon

0930 - 392 20

E-post

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontider kyrkogårdsärenden

Måndag–torsdag: 8.00-11.00

Telefontider övriga ärenden

Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Besökstider

Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna