Foto: Marcus Gustafsson

Nordmalings kyrkomuseum

Norrlands mest fullständiga kyrkomuseum. Här finns unika och spännande kyrkliga föremål från medeltid fram till nutid.

Nordmalings kyrkomuseum är inrymt i övre planet i församlingens tidigare gravkapell vid infarten till kyrkan och invigdes i maj 1992. Här hittar du många spännande föremål, såväl skulpturer som kyrkliga textilier och annat som haft sitt hem i Nordmlings kyrka under dess mer än 500 år gamla historia. Flera av museets föremål har tidigare under lång tid förvarats på museer i Stockholm och Härnösand men återlämnats till Nordmaling.

Kyrkomuseet har informationsfoldrar på fem språk - svenska, engelska, finska, franska och tyska.

I byggnadens nedre planet finns Klas Engman-museet - ett konstmuseum där basutställning med konst av Klas Engman varvas med separata utställningar av andra konstnärer. För mer information se Nordmalings konsförenings hemsida.

Kyrkomuseets öppettider

Nordmalings kyrkomuseeum är nu stängt för säsongen. Normalt har museet öppet för obokade besök under slutet av juni och hela juli månad. Kontakta församlingen om du skulle vilja besöka museet under någon annan del av året så försöker vi ordna en visnining.

Gruppbokningar

Nordmalings kyrkomuseeum tar emot grupper under hela året. För tidsbokning se kontaktuppgifter nedan. 

Nordmalings Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Nordmalings församling
Kungsvägen 46,
914 32 Nordmaling

Telefon

0930 - 392 20

E-post

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontider kyrkogårdsärenden

Måndag–torsdag: 8.00-11.00

Telefontider övriga ärenden

Måndagar: 09.00–12.00
Onsdagar: 13.00–15.00
Torsdagar: 09.00–12.00

Besökstider

Måndagar: 09.00–12.00
Onsdagar: 13.00–15.00
Torsdagar: 09.00–12.00

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.