Meny

Nordmalings kyrkomuseum

Norrlands mest fullständiga kyrkomuseum. Här finns säregna kyrkliga föremål från medeltid till nutid.

Nordmalings kyrkomuseum är inrymt i övre planet av byggnaden vid infarten till kyrkan och invigdes i maj 1992.

Flera av museets föremål har tidigare under lång tid förvarats på museer i Stockholm och Härnösand men återlämnats till Nordmaling.

Kyrkomuseet har informationsfoldrar på fem språk - svenska, engelska, finska, franska och tyska.

I byggnadens nedre planet finns Klas Engman-museet - ett konstmuseum där basutställning med konst av Klas Engman varvas med separata utställningar av andra konstnärer. För mer information se Nordmalings konsförenings hemsida.

 

 

Gruppbokningar

Nordmalings kyrkomuseeum tar emot grupper under hela året. För tidsbokning se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktperson

Larsa Rännar

Larsa Rännar

Nordmalings församling

Kyrkoherde

Nordmalings Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Nordmalings församling
Kungsvägen 46,
914 32 Nordmaling

Telefon

0930 - 392 20

E-post

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

 

SOMMARTIDER PÅ EXPEDITIONEN
29 JUNI–2 AUGUSTI

Telefontider kyrkogårdsärenden

Tisdagar–torsdagar: 9.00-11.00

Telefontider övriga ärenden
Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Besökstider
Måndagar: 9.00-12.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.