Foto: Ola Johansson

Nordmalings kyrkomuseum

Norrlands mest fullständiga kyrkomuseum. Här finns unika och spännande kyrkliga föremål från medeltid till nutid.

Nordmalings kyrkomuseum är inrymt i övre planet av byggnaden vid infarten till kyrkan och invigdes i maj 1992.

Flera av museets föremål har tidigare under lång tid förvarats på museer i Stockholm och Härnösand men återlämnats till Nordmaling.

Kyrkomuseet har informationsfoldrar på fem språk - svenska, engelska, finska, franska och tyska.

I byggnadens nedre planet finns Klas Engman-museet - ett konstmuseum där basutställning med konst av Klas Engman varvas med separata utställningar av andra konstnärer. För mer information se Nordmalings konsförenings hemsida.

Museets öppettider sommaren 2021
Juni & juli

Tisdagar, onsdagar och torsdagar 
22/6–15/7 11.00–14.00

Gruppbokningar

Nordmalings kyrkomuseeum tar emot grupper under hela året. För tidsbokning se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktperson

Larsa Rännar

Larsa Rännar

Nordmalings församling

Kyrkoherde

Nordmalings Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Nordmalings församling
Kungsvägen 46,
914 32 Nordmaling

Telefon

0930 - 392 20

E-post

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontider kyrkogårdsärenden

Måndag–torsdag: 8.00-11.00

Telefontider övriga ärenden

Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Besökstider

Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.