Meny

Nordmalings kyrkogårdar

I Nordmaling finns två kyrkogårdar, den gamla vid Nordmalings kyrka och den nya vid Levaråkern. Vid nya kyrkogården finns församlingens minneslund.

Nordmalings gamla kyrkogård, belägen runtomkring kyrkan, har sina rötter i medeltiden och var församlingens huvudsakliga gravplats fram till slutet av 1800-talet. Här hittar man många historiskt intressanta gravar, inte minst med koppling till tidigre seklers präster och deras familjer. Det gamla gravkapellet vid infarten till kyrkan från 1892 inrymmer idag ett kyrkomuseum.

Namnet nya kyrkogården - som ligger vid Levåkern, bara ett stenkast från kyrkan - kan tyckas missvisande eftersom den nu funnits långt över hundra år. Kyrkogården invigdes 1892 men har sedan dess utvidgats flera gånger. Kyrkogården har under de senaste åren upprustats och förfinats och utgör idag en underbar plats för eftertanke med sitt läge vid Prästbäcken. Inte minst gäller det minneslunden som 1992 anlades vid ett sel i bäcken.

I anslutning till nya kyrkogården ligger Catharina-kapellet som förutom till begravningar regelbundet används till andra gudstjänster.

Det är vi som arbetar på kyrkogårdarna

Tage Eriksson

Nordmalings församling

Vaktmästare

Jonny Hägglund

Jonny Hägglund

Nordmalings församling

Vaktmästare

Örjan Kallin

Örjan Kallin

Nordmalings församling

Vaktmästare

Bosse Sandström

Bosse Sandström

Nordmalings församling

Vaktmästare

Jeanette Åberg

Jeanette Åberg

Nordmalings församling

Kyrkogårds och fastighetschef

Sommartid arbetar också säsongsanställd personal och skolungdomar på våra kyrkogårdar.

Nordmalings Församlingsexpedition

Post- och besöksadress

Nordmalings församling
Kungsvägen 46,
914 32 Nordmaling

Telefon

0930 - 392 20

E-post

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

 

SOMMARTIDER PÅ EXPEDITIONEN
29 JUNI–2 AUGUSTI

Telefontider kyrkogårdsärenden

Tisdagar–torsdagar: 9.00-11.00

Telefontider övriga ärenden
Måndagar: 9.00-12.00
Onsdagar: 13.00-15.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Besökstider
Måndagar: 9.00-12.00
Torsdagar: 9.00-12.00

Personalens kontaktuppgifter och direktnummer hittar du här.